Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


unicard:z30demodiscUnicard demo disk


SHARP MZ-800

     Ukázkový disk obsahuje vzorovou konfiguraci a několik Sharp programů pro seznámení s Unicard. Základním programem pro ovládání Unicard je Unicard manager. Ten se spouští automaticky. Z něj můžete pouštět MZF, mapovat disketové jednotky, Quick Disk, RAM disk apod. Start Unicard manageru je zajištěn několika způsoby:

 1. pokud existuje /unicard/ramdisc.cfg a ukazuje na /MZR/ramdisc.mzr, ve kterém je loader
 2. pokud je obsah RAM disku nebootovací (např. /MZR/rambas.mzr) je možno přes Reset+M skočit to monitoru a přes příkaz EB spustit loader integrovaný ve firmwaru (toto nejde, pokud je RAM disk označen jako bootovací, ale má CHECK SUM ER., např. po spuštění BASICu s bootovacím RAM diskem namapovaným)
 3. pokud existuje /unicard/qd.cfg ukazující na /MZQ/mzfloader.mzq, ve kterém je loader
 4. pokud existuje předchozí soubor, ale je namapovaný RAM disk s vadným obsahem, je možné spuštění Quick Disku vynutit přes Reset+Q

Obsah SD karty

      Popis obsahu SD karty a jednotlivých adresářů:


/

Kořenový adresář (root)

 • unicard.app – poslední verze Unicard Mk3b firmware pro SHARP MZ-800 (v0.18 z 29.7.2018)
DSK/
MZF/
MZQ/
MZR/
unicard/
unicard.app             190720

/unicard

Konfigurace Unicard

 • emm.cfg
  • mapuje soubor /MZR/EMM1.mze na zařízení EMM:
 • mouse.cfg
  • zajišťuje emulaci PS/2 myši na port 71h
  • normálně programy s podporou myši používají druhý JoyPort na F1h, ten by se ale s Unicard kryl, takže je potřeba použít upravené programy, např. Lemmings z /DSK
 • mzfloader.cfg
  • ukazuje na Unicard manager /unicard/mgr800.mzf
  • slouží pro integrovaný SRAM disk nebo loadery uložené v QD: mzfloader.mzq nebo RAM: ramdisc.mzr
 • network.cfg
  • umožňuje nastavit MAC adresu, IP adresu, masku a gateway pro integrovaný Web server
 • qd.cfg
  • ukazuje na aktuálně namapovaný obraz QD: (defaultně loader v MZQ/mzfloader.mzq)
  • pokud soubor neexistuje QD: se neemuluje
 • ramdisc.cfg
  • ukazuje na aktuálně namapovaný RAM: disk (defaultně loader v MZR/ramdisc.mzr)
 • /unicard/_not_used/ushelldisabled.cfg
  • zakazuje UniUSARTShell na USB portu a zpřístupňuje tak USB pro sériovou komunikaci na emulované sériové kartě
  • pokud soubor přesunete o adresář výše do složky /unicard, nebude na USB portu přístupný UniUSARTShell pro příkazy a přenos souborů, ale emulace sériové karty MZ-1E24

Upozornění

Pokud do složky /unicard dáte soubory ramdisc.dat nebo mzfloader.mzq, budou tyto namapovány přednostně do RAM: nebo QD: bez ohledu na další konfigurační soubory a nastavení v Unicard manageru.

 OK:FILELIST /unicard
 _not_used/
 emm.cfg                 13
 mgr800.mzf               8462
 mouse.cfg                 0
 mzfloader.cfg              19
 network.cfg               169
 qd.cfg                  18
 ramdisc.cfg               16
OK:FILELIST /unicard/_not_used
ushelldisabled.cfg            0

/MZF

Programy pro snadné spuštění přímo z Unicard manageru

 • BASIC_1Z-016A.mzf
  • BASIC 1Z-016 V1.0A s podporou QD: a RAM: disků
  • :!: před spuštěním doporučuji do QD: dát /MZQ/qdtestbas.mzq a do RAM: /MZR/rambas.mzr, bootovací RAM disk ramdisc.mzr BASIC testovacím zápisem při spuštění poškodí
 • Flappy.mzf
  • hra
 • Galalo.mzf
  • hra
 • Zezas.mzf
  • :!: hra Zexas potřebuje SW4 nahoře (režim MZ-700)
 • Y2K.mzf
  • jednoduchá, ale technicky zajímavá hra z MZ-700, pomocí různých znaků v každém mikrořádku vytváří jemnou grafiku i na znakovém režimu MZ-700. Vyžaduje Japonský znakový generátor, proto potvrzení spuštění nedělejte přes „Y“, ale přes „J“
OK:FILELIST /MZF
BASIC_1Z-016A.mzf           42112
Flappy.mzf              44161
Galao.mzf               20224
y2k.mzf                32875
Zexas.mzf               28800
 • Bootovací RAM disk ramdisc.mzr BASIC testovacím zápisem poškodí
 • Pokud je RAM disk označen jako bootovací, ale má CHECK SUM ER., příkaz EB nefunguje

/MZQ

Obrazy Quick disků

 • mzfloader.mzq
  • obsahuje loader pro spuštění Unicard manageru
  • pokud je namapovaný v QD, stačí Reset nebo Reset+Q pro spuštění manageru
 • qdtestbas.mzq
  • prázdný QD: disk s jednoduchým AUTO RUN pro BASIC MZ-1Z016A
OK:FILELIST /MZQ
mzfloader.mzq             52868
qdtestbas.mzq             61455

/MZR

Obrazy RAM disků

 • EMM1.mze
  • obraz EMM: disku 640 kB, funguje např. s HU-BASIC
 • ramdisc.mzr
  • obraz RAM: disku, který obsahuje loader pro Unicard manager
  • :!: spuštění BASIC ho zničí
 • rambas.mzr
  • ukázkový RAM: disk pro BASI MZ-1Z016A
  • při spuštění BASICu zůstává obsah zachován, je možno na něm mazat a ukládat soubory z BASIC
OK:FILELIST /MZR
EMM1.MZE               655360
rambas.mzr             1048576
ramdisc.mzr             1048576

/DSK

Obrazy floppy disket

 • BASIC_2Z046_with_DEMO.DSK
  • obsahuje disketový BASIC s demo programem
  • DEMO spustíte pomocí RUN“OPENING 800“ (po startu stačí o 2 řádky nad kurzorem přepsat BTX na RUN a dát CR
 • CPM_LEMMINGS_UNICARD.dsk
  • hra Lemmings upravená pro podporu PS/2 myši v Unicard
  • vyžaduje v adresáři /unicard/ přítomný soubor mouse.cfg
 • CPMv41 Prg CPM.dsk
  • bootovací disketa CP/M s programem UNIUTIL pro práci s Unicard
  • :!: doporučuji namapovat jako A:
 • Martin144.dsk
  • datová disketa 1,44 MB se zdrojovými kódy k UNIUTIL, Turbo Pascal 3.0 a NC
  • :!: doporučuji namapovat jako D: a bootovat z A: [CPMv41 Prg CPM.dsk]
OK:FILELIST /DSK
BASIC_2Z046_with_DEMO.DSK      348416
CPMv41 Prg CPM.dsk          777984
CPM_LEMMINGS_UNICARD.dsk       778496
Martin144.dsk            1510656

Download

SHARP MZ-1500

     Obsah ukázkového disku pro Sharp MZ-1500 je strukturou a konfiguračními soubory podobný ukázkovému disku pro Sharp MZ-800. Co se týká konfiguračních souborů, spouštění Unicard manageru, umístění firmware pro update a připojování periferií pomocí CFG souborů, platí pro něj stejná pravidla, jako pro Sharp MZ-800. Pouze firmware a Unicard manager jsou obsahově odlišné, protože jsou naprogramovány pro Sharp MZ-1500.


Obsah SD karty

      Popis obsahu SD karty a jednotlivých adresářů:


/

Kořenový adresář (root)

 • unicard.app – poslední verze Unicard Mk3b firmware pro SHARP MZ-1500 (v0.18 z 29.7.2018)
MZF/
MZQ/
MZR/
unicard/
unicard.app             198988

/unicard

Konfigurace Unicard

 • mzfloader.cfg
  • ukazuje na Unicard manager /unicard/mgr1500.mzf
  • slouží pro integrovaný SRAM disk nebo loadery uložené v QD: mzfloader.mzq nebo RAM: ramdisc.mzr
 • qd.cfg
  • ukazuje na aktuálně namapovaný obraz QD: (defaultně loader v MZQ/mzfloader.mzq)
  • pokud soubor neexistuje QD: se neemuluje
 • ramdisc.cfg
  • ukazuje na aktuálně namapovaný RAM: disk (defaultně loader v MZR/ramdisc.mzr)
 • mz1r23.rom, mz1r23.rom
  • zapínají emulaci KANJI a slovníkové karty
 OK:FILELIST /unicard
 mgr1500.mzf              7138
 mz1r23.rom              131072
 mz1r23.rom              262144
 mzfloader.cfg              20
 qd.cfg                  18
 ramdisc.cfg               16

/MZF

Programy pro snadné spuštění přímo z Unicard manageru

 • Hu-Basic V2.0a.mzt
  • HUBASIC VERSION 2.0A s podporou QD:, RAM: a EMM: disků
 • Cosmic Cruiser 3.mzf
  • hra
OK:FILELIST /MZF
Cosmic Cruiser 3.mzf         19072
Hu-Basic V2.0a.mzt          35328

/MZQ

Obrazy Quick disků

 • mzfloader.mzq
  • obsahuje loader pro spuštění Unicard manageru
  • pokud je namapovaný v QD, stačí Reset nebo Reset+Q pro spuštění manageru
 • Flappy_A.mzq, Flappy_B.mzq
  • hra pro vyzkoušení spouštění Quick diskových her na dva a více Quick disků (nezapomeňte po výzvě na výměnu Quick disku počkat před potvrzením výměny nejméně 3 sekundy)
 • QDisk-5Z001_74.mzq
  • Basic MZ-5Z001 V1.0A
  • :!: bootovací RAM disk ramdisc.mzr BASIC testovacím zápisem při spuštění poškodí
OK:FILELIST /MZQ
Flappy_A.mzq             61471
Flappy_B.mzq             61471
QDisk-5Z001_74.mzq          61471
mzfloader.mzq              258

/MZR

Obrazy RAM disků

 • ramdisc.mzr
  • obraz RAM: disku, který obsahuje loader pro Unicard manager
  • :!: spuštění Basic MZ-5Z001 V1.0A ho zničí
OK:FILELIST /MZR
ramdisc.mzr              65536


     Majitelům počítače MZ-1500 doporučuji prostudovat i obsah demodisku pro MZ-800. Společné informace pro oba počítače jsou detailně popsané v této části popisu Unicard demo disků.


Download

unicard/z30demodisc.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)