Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


unicard:uniusartshell

USARTShell


Funkce miniUSB konektoru

     Další komunikační rozhraní je USARTShell, který slouží ke komunikaci s Unicard pomocí sériové linky RS-232 emulované přes miniUSB konektor. Komunikační kanál využívající miniUSB konektor je schopný pracovat ve dvou režimech:

 • USARTShell
 • emulace SIO kanálu B sériové rozšiřující karty pro počítač SHARP (např. SHARP MZ-1E24)

     Nastavení režimu komunikace se řídí pomocí dalšího rozhraní MZFREPO nebo jedním z CFG souborů. Přesný popis CFG souborů včetně toho pro nastavení režimu práce miniUSB konektoru je zde Emulované periferie.


Instalace ovladačů

     Nejdříve stáhneme a nainstalujeme ovladač virtuálního portu STM32 Virtual COM port driver verze 1.3.1. Podle typu operačního systému spustíme buď VCP_V1.3.1_Setup.exe nebo VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe.

 • STMicroelectronics Virtual COM Port (COM11)

       Po správné instalaci ovladačů by se Vám ve správci zařízení měl objevit virtuální COM port. Číslo portu se samozřejmě může na různých počítačích lišit.
 • Vyvolání nabídky s volbou „Vlastnosti“

       Pokud máme správně nainstalovaný virtuální COM port, musíme ještě nastavit komunikační parametry. Stiskem pravého tlačítka myši na řádku s virtuálním COM portem vyvoláme nabídku a vybereme volbu „Vlastnosti“.
 • Nastavení parametrů virtuálního COM portu

       Zde nastavíme komunikační parametry 115200, 8, N, 1, řízení toku je pro začátek lepší nastavit na žádné, při správné funkci ho můžeme nastavit na hardwarové.

Upozornění

Poslední verze ovladačů nefunguje. Pro správnou funkci je proto nezbytné nainstalovat starší verzi ovladačů 1.3.1


UniUSARTShell

     Pro komunikaci s rozhraním USARTShell slouží program UniUSARTShell spouštěný z příkazového řádku. Pokud spustíme program bez parametrů, vypíše nápovědu - seznam všech dostupných příkazů pro komunikaci s USARTShellem.

c:\>UniUSARTShell
Unicard USART shell                   PC build 2018-08-04.21


Usage:
    UniUSARTshell <device> <command> [<param1>] [<param2>]

Available commands are: date, remount, filelist, readdir, mkdir, unlink,
            open, new, read, boot, state, laninfo, rev, gdg.


c:\>

     Jako <device> je třeba zadat výše uvedeným způsobem nainstalovaný virtuální COM port (např. COM11). Podporované příkazy <command> jsou:

 • date, remount, filelist, readdir, mkdir, unlink, open, new, read, boot, state, laninfo, rev, gdg

Příkazy bez parametrů:

BOOT

Provede reset počítače.

c:\>UniUSARTShell COM11 boot
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending BOOT...
    BOOT
c:\>

REV

Zobrazí MZ_ID, verzi a subverzi aktuálního firmware, jak jsou uvedené v hlavičce firmware viz. kapitola Popis hlavičky firmware.

MZ-800

c:\>UniUSARTShell COM11 rev
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending REV...
    REV
    OK:REV MZ800 v0.18

c:\>

MZ-1500

c:\>UniUSARTShell COM11 rev
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending REV...
    REV
    OK:REV MZ1500 v0.18

c:\>

GDG

Zobrazí obsah display mode registru.

MZ-800

c:\>UniUSARTShell COM11 gdg
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending GDG...
    GDG
    OK:GDG MZ_mode=1, MZ_graphic_mode=6

c:\>

MZ-800 v módu MZ-700

c:\>UniUSARTShell COM11 gdg
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending GDG...
    GDG
    OK:GDG MZ_mode=0, MZ_graphic_mode=8

c:\>

MZ-1500

c:\>UniUSARTShell COM11 gdg
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending GDG...
    GDG
    OK:GDG MZ_mode=0, MZ_graphic_mode=8

c:\>

STATE

První číslo udává zachycená data z adresové sběrnice - v příkladu (002C), druhé číslo data z datové sběrnice (3A). IN a OUT jsou obrazy interních registrů ARM procesoru v Unicard.

MZ-800

c:\>UniUSARTShell COM11 state
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending STATE...
    STATE
    OK:STATE (002C)=3A, IN=FA, OUT=0D

c:\>

MZ-1500

c:\>UniUSARTShell COM11 state
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending STATE...
    STATE
    OK:STATE (332A)=3A, IN=52, OUT=0D

c:\>

LANINFO

Vypíše informace o aktuálním nastavení parametrů pro konfiguraci sítě.

bez připojeného kabelu

c:\>UniUSARTShell COM11 laninfo
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending LANINFO...
    LANINFO
    KSZ8031: OK
    PHY_ID: 00221560
    LINK:  DOWN
    HWADDR: 00-1C-EE-1A-04-6F
    IPCFG:  STATIC
    IPADDR: 192.168.1.111
    NETMASK: 255.255.255.0
    GATEWAY: 192.168.1.20
    OK:LANINFO_DONE

c:\>

s připojeným kabelem

c:\>UniUSARTShell COM11 laninfo
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending LANINFO...
    LANINFO
    KSZ8031: OK
    PHY_ID: 00221560
    LINK:  UP
    HWADDR: 00-1C-EE-1A-04-6F
    IPCFG:  STATIC
    IPADDR: 192.168.1.111
    NETMASK: 255.255.255.0
    GATEWAY: 192.168.1.20
    OK:LANINFO_DONE

c:\>

Příkazy s jedním parametrem:

MKDIR <path>

Vytvoří adresář <path> a zobrazí výsledek operace:

 • OK:MKDIR <path> adresář byl vytvořen
 • ERR:MKDIR <path> adresář se nepodařilo vytvořit (např. pokud již existuje)

neexistující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 mkdir \unicard\TESTMKDIR
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending MKDIR...
    MKDIR \unicard\TESTMKDIR
    OK:MKDIR \unicard\TESTMKDIR

c:\>

existující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 mkdir \unicard\TESTMKDIR
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending MKDIR...
    MKDIR \unicard\TESTMKDIR
    ERR:MKDIR \unicard\TESTMKDIR

c:\>
 • Před vytvořením adresáře TESTMKDIR
 • Po vytvoření adresáře TESTMKDIR

Smaže soubor nebo adresář <filepath> a zobrazí výsledek operace:

 • OK:UNLINK <filepath> soubor nebo adresář byl smazán
 • ERR:UNLINK <filepath> soubor nebo adresář se nepodařilo smazat (např. pokud adresář nebo soubor neexistuje)

existující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 unlink /unicard/TESTMKDIR
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending UNLINK...
    UNLINK /unicard/TESTMKDIR
    OK:UNLINK /unicard/TESTMKDIR

c:\>

neexistující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 unlink /unicard/TESTMKDIR
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending UNLINK...
    UNLINK /unicard/TESTMKDIR
    ERR:UNLINK /unicard/TESTMKDIR

c:\>
 • Před smazáním adresáře TESTMKDIR
 • Po smazání adresáře TESTMKDIR

REMOUNT <0..3 >

Odpojí příslušnou FD<0..3> ([A]:..[D]:) mechaniku a zavolá remount, který se provede standardně podle obsahu CFG souboru /unicard/fd<0..3>.cfg.

pokus o REMOUNT FD0 ([A]:) mechaniky bez konfiguračního souboru fd0.cfg

c:\>UniUSARTShell COM11 remount 0
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending REMOUNT...
    REMOUNT 0
    ERR:REMOUNT 0

c:\>

nakopírování konfiguračního souboru fd0.cfg s odkazem na obraz diskety Lemmings.dsk na Unicard do adresáře \unicard\

c:\>UniUSARTShell COM11 new fd0.cfg \unicard\fd0.cfg
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending New...
    NEW \unicard\fd0.cfg
    OK:NEW \unicard\fd0.cfg
Sending FSIZE: 0x0000000e
    OK:SIZE 0x0000000e
Sending Data.
    OK:CLOSE 0xd2b7a6fb

*************************
* Size:      14 B *
* Time:     0.10 s *
* Speed:   137.25 Bps *
*************************


c:\>

REMOUNT FD0 ([A]:) mechaniky na základě nového konfiguračního souboru fd0.cfg

c:\>UniUSARTShell COM11 remount 0
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending REMOUNT...
    REMOUNT 0
    OK:REMOUNT 0

c:\>
 • Na Unicard není konfigurační soubor a FD0 ([A]:) mechanika není připojená.
 • Po nahrání konfiguračního souboru fd0.cfg do adresáře \unicard\ na Unicard a provedení příkazu REMOUNT dojde k připojení mechaniky FD0 ([A]:) Lemmings.dsk

Příkazy s dvěma parametry:

READ <src_file> <dst_file>

Přenese soubor <src_file> (název souboru může obsahovat cestu) z SD karty v Unicard na PC do souboru <dst_file> (název souboru může obsahovat cestu). Otevře soubor na SD kartě pro čtení, pošle v binárním tvaru jako DWORD jeho velikost a za velikostí obsah souboru a výsledek operace:

 • OK:CLOSE 0x???????? úspěšné přenesení a uzavření souboru se zobrazením kontrolního součtu CRC32
 • ERR:READ <src_file> při čtení souboru došlo k chybě

načtení souboru

c:\>UniUSARTShell COM11 read \unicard\mzfloader.cfg mzfloader.cfg
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending Read...
    READ \unicard\mzfloader.cfg
    OK:READ \unicard\mzfloader.cfg
Receiving FSIZE: 0x00000015
Receiving Data
    OK:CLOSE 0x0311000b

*************************
* Size:      21 B *
* Time:     0.00 s *
* Speed:    1.#J Bps *
*************************


c:\>

chyba při čtení souboru

c:\>UniUSARTShell COM11 read qd.cfg qd.cfg
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending Read...
    READ qd.cfg
Error USARTshell->READ: ERR:READ qd.cfg

c:\>

NEW <src_file> <dst_file>

Přenese soubor <src_file> (názvy souborů mohou obsahovat cestu) z PC na SD kartu v Unicard <dst_file> - po úspěšném otevření nového souboru pro zápis <dst_file> přejde vstup USARTShellu do binárního režimu, ve kterém očekává jako DWORD velikost souboru a za velikostí jeho obsah. Po ukončení činnosti oznámí výsledek operace:

 • OK:NEW <dst_file> soubor byl úspěšně přenesen
 • ERR:WRITE při zápisu došlo k chybě
 • ERR:DATA_TIMEOUT déle než 2 sekundy nepřišla žádná data, Unicard soubor uzavře a přejde zpět do příkazového režimu
 • ERR:NEW <dst_file> soubor již existuje


Příkaz NEW lze použít pouze pro založení nového souboru, v případe pokusu o přepsání již existujícího souboru zahlásí chybu.

soubor byl úspěšně přenesen

c:\>UniUSARTShell COM11 new Flappy_A.mzq Flappy_A.mzq
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending New...
    NEW Flappy_A.mzq
    OK:NEW Flappy_A.mzq
Sending FSIZE: 0x0000f01f
    OK:SIZE 0x0000f01f
Sending Data....................................................................
.....................................................
    OK:CLOSE 0xc7138ef3

*************************
* Size:     61471 B *
* Time:     12.33 s *
* Speed:  4987.10 Bps *
*************************


c:\>

pokus o přepsání již existujícího souboru

c:\>UniUSARTShell COM11 new unicard800.app unicard.app
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending New...
    NEW unicard.app
Error USARTshell->OPEN/NEW: ERR:NEW unicard.app

c:\>

pokus o přenos neexistujícího souboru

c:\>UniUSARTShell COM11 new CosmicCruiser3.mzt CosmicCruiser3.mzt
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Could not open src file: No such file or directory

c:\>
 • Před nakopírováním nového souboru mgr1500.mzf
 • Po nakopírování nového souboru mgr1500.mzf

OPEN <src_file> <dst_file>

Příkaz funguje stejně, jako příkaz NEW s tím rozdílem, že přenese soubor <src_file> i pokud cílový soubor <dst_file> existuje a přepíše jeho obsah. Po ukončení činnosti oznámí výsledek operace:

 • OK:OPEN <dst_file> soubor byl úspěšně přenesen
 • ERR:WRITE při zápisu došlo k chybě
 • ERR:DATA_TIMEOUT déle než 2 sekundy nepřišla žádná data, Unicard soubor uzavře a přejde zpět do příkazového režimu
c:\>UniUSARTShell COM11 open mgr1500.mzf \unicard\mgr1500.mzf
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending Open...
    OPEN \unicard\mgr1500.mzf
    OK:OPEN \unicard\mgr1500.mzf
Sending FSIZE: 0x00001be2
    OK:SIZE 0x00001be2
Sending Data..............
    OK:CLOSE 0xb682acd8

*************************
* Size:     7138 B *
* Time:     1.45 s *
* Speed:  4936.38 Bps *
*************************


c:\>
 • Před přepsáním souboru unicard.app s velikostí 190720b souborem se stejným názvem a velkostí 198988b
 • Po přepsání souboru unicard.app s velikostí 190720b souborem se stejným názvem a velkostí 198988b

Příkazy s proměnným počtem parametrů:

FILELIST (volitelně <path>)

Vypíše obsah adresáře <path>, pokud je spuštěný bez parametru <path>, dosadí si za něj „\“ (root SD karty) a zobrazí výsledek operace:

 • OK:FILELIST <path> adresář byl úspěšně otevřen, následuje seznam souborů a na konci seznamu souborů OK:FILELIST_DONE
 • ERR:FILELIST <path> adresář se nepodařilo otevřít (např. pokud adresář neexistuje)
 • ERR:READDIR při načítání jednotlivých položek adresáře došlo k chybě

bez parametru

c:\>UniUSARTShell COM11 filelist
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending FILELIST...
    FILELIST \
    OK:FILELIST \

    TESTMKDIR/
    unicard/
    mgr800.mzf               8462
    unicard.app             190720

    OK:FILELIST_DONE

c:\>

existující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 filelist \unicard
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending FILELIST...
    FILELIST \unicard
    OK:FILELIST \unicard

    mzfloader.cfg              21
    QDisk-BASIC800.mzq          61471
    mgr800.mzf               8462
    ramdisc_sromloader.mzr       1048576
    ramdisc1.mzr            1048576
    mzfloader1.mzq            52868
    qd.cfg                  31
    ramdisc.cfg               21
    network.cfg               41
    mz1r23.rom              131072
    mz1r24.rom              262144
    READDIRTEST1/
    READDIRTEST2/
    READDIRTEST3/

    OK:FILELIST_DONE

c:\>

neexistující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 filelist wrongdir
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending FILELIST...
    FILELIST wrongdir
Error USARTshell->FILELIST: ERR:FILELIST wrongdir

c:\>

bez parametru (root) s chybou čtení

c:\>UniUSARTShell COM11 filelist
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending FILELIST...
    FILELIST \
    OK:FILELIST \

    TESTMKDIR/
Error USARTshell->FILELIST1: ERR:READDIR

c:\>

READDIR (volitelně <path>)

Vypíše obsah adresáře <path> v rozšířeném formátu. Pokud je spuštěný bez parametru <path>, dosadí si za něj „\“ (root SD karty) a zobrazí výsledek operace:

 • OK:READDIR <path> adresář byl úspěšně otevřen, následuje seznam souborů a na konci seznamu souborů OK:READDIR_DONE
 • ERR:READDIR <path> adresář se nepodařilo otevřít (např. pokud adresář neexistuje)
 • ERR:READDIR při načítání jednotlivých položek adresáře došlo k chybě

bez parametru

c:\>UniUSARTShell COM11 readdir
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending READDIR...
    READDIR \
    OK:READDIR \

[DIR]      TESTMKDIR                       01-01-2017 00:00:00
[DIR]      unicard                        11-13-2017 21:28:26
[ARC]      mgr800.mzf                8.26 kB   11-02-2018 12:42:38
[ARC]      unicard.app              122.25 kB   29-15-2017 22:11:08

    OK:READDIR_DONE

c:\>

existující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 readdir \unicard
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending READDIR...
    READDIR \unicard
    OK:READDIR \unicard

[ARC]      mzfloader.cfg               21 B   11-13-2017 21:30:10
[ARC]      QDisk-BASIC800.mzq          4096.00 MB   04-01-2018 17:01:02
[ARC]      mgr800.mzf                8.26 kB   11-02-2018 13:42:38
[ARC]      ramdisc_sromloader.mzr          1.00 MB   27-08-2017 00:58:28
[ARC]      ramdisc1.mzr               1.00 MB   27-08-2017 00:58:28
[ARC]      mzfloader1.mzq            4095.99 MB   24-14-2016 23:39:16
[ARC]      qd.cfg                   31 B   13-13-2017 10:09:26
[ARC]      ramdisc.cfg                21 B   13-13-2017 10:10:02
[ARC]      network.cfg                41 B   18-15-2017 22:19:22
[ARC]      mz1r23.rom               128.00 kB   30-04-2014 15:36:34
[ARC]      mz1r24.rom               256.00 kB   09-02-2003 15:26:56
[DIR]      READDIRTEST1                     01-01-2017 00:00:00
[DIR]      READDIRTEST2                     01-01-2017 00:00:00
[DIR]      READDIRTEST3                     01-01-2017 00:00:00

    OK:READDIR_DONE

c:\>

neexistující adresář jako parametr

c:\>UniUSARTShell COM11 readdir wrongdir
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending READDIR...
    READDIR wrongdir
Error USARTshell->READDIR: ERR:READDIR wrongdir

c:\>

bez parametru (root) s chybou čtení

c:\>UniUSARTShell COM11 readdir
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending READDIR...
    READDIR \
    OK:READDIR \

[DIR]      TESTMKDIR                       01-01-2017 00:00:00
Error USARTshell->FILELIST1: ERR:READDIR

c:\>

DATE (volitelně <rrrr-mm-dd hh:mm:ss>)

Pokud se spustí bez parametru, vypíše aktuální datum a čas nastavený v Unicard. Při spuštění s parametrem ve tvaru <rrrr-mm-dd hh:mm:ss> nastaví v Unicard datum a čas na uvedené hodnoty. Při zadání parametru v nesprávném tvaru se vypíše chyba se zobrazením správného formátu parametru.

bez parametru

c:\>UniUSARTShell COM11 date
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending DATE...
    DATE
    OK:DATE 2018-08-03 13:48:51

c:\>

správný tvar parametru

c:\>UniUSARTShell COM11 date 2018-08-03 13:47:00
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET
Sending DATE...
    DATE 2018-08-03 13:47:00
    OK:DATE 2018-08-03 13:47:00

c:\>

chybný tvar parametru

c:\>UniUSARTShell COM11 date wrongdate
Unicard USART shell                   PC build 2018-07-22.20
Sending Reset...
    OK:RESET

Error, usage: USARTshell <device> date
       USARTshell <device> date YYYY-MM-DD HH:MM:SS

c:\>
unicard/uniusartshell.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)