Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zaklady_dokuwiki

Základy dokuwiki


Jmenné prostory

     Nebudu zde popisovat kompletní syntaxi příkazů dokuwiki, uvedu zde jen popis používaných příkazů a přídavných pluginů. Detailní popis základů dokuwiki lze najít na webu v anglickém i českém jazyce. Dokuwiki používá pro přehledné ukládání obsahu tzv. jmenné prostory, což jsou v podstatě adresáře. Pokud tedy chceme založit v existujícím jmenném prostoru podřízený jmenný prostor, uvedeme za něj v adresním řádku prohlížeče dvojtečku a název podřízeného jmenného prostoru.

Stávající jmenný prostor:

sharp

Pokud chci v aktuálně vybraném jmenném prostoru sharp vytvořit podřízený jmenný prostor hw přidám do adresního řádku prohlížeče název nového podřízeného jmenného prostoru:

sharp:hw

Tím se dostanu na prázdnou stránku nového jmenného prostoru sharp:hw a mohu ji začít editovat. Jmenný prostor lze zrušit tím, že v editaci smažu jeho veškerý obsah. Je to jako když smažu obsah nejakého adresáře a on se automaticky zruší. A ještě drobný postřeh - pokud chcete ve správci médií uložit obrázek do jmenného prostoru, který se vám nenabízí k výběru, můžete před jméno obrázku zadat název jmenného prostoru odděleného dvojtečkou od názvu souboru s obrázkem a tím do něj obrázek uložit.


Formátování textu

     Dokuwiki podporuje bold, italic, underlined a monospaced text. Samozřejmě je možné je kombinovat.

Dokuwiki podporuje **bold**, //italic//, __underlined__ a ''monospaced'' text. Samozřejmě je možné je **__//''kombinovat''//__**.

dolní index a horní index

<sub>dolní index</sub> a <sup>horní index</sup>

Můžeme označit text jako smazaný

Můžeme označit text jako <del>smazaný</del>

     Pokud     potřebujeme     odsadit     text,     můžeme     použít     tabulátor.

<tab>Pokud<tab>potřebujeme<tab>odsadit<tab>text,<tab>můžeme<tab>použít<tab>tabulátor.

Pokud potřebujeme „přebít“ formátování textu a vynutit přechod na začátek dalšího řádku použijeme dvě zpětná lomítka na konci řádku
nebo dvě lomítka následovaná mezerou
v textu v místě, kde chceme zalomit řádek.

Pokud potřebujeme "přebít" formátování textu a vynutit přechod na začátek dalšího řádku použijeme dvě zpětná lomítka na konci řádku\\
nebo dvě lomítka následovaná mezerou\\ v textu v místě, kde chceme zalomit řádek.

Neformátovaný text vložíme na stránku pokud před každý řádek neformátovaného textu dáme dvě mezery nebo ho uzavřeme mezi
<code>
Toto je
neformátovaný
text
</code>

Toto je
neformátovaný
text

     Pokud chceme mít na konci textu poznámku s číslem, dáme požadovaný text poznámky do dvou závorek1). Podívejte se na konec stránky.

((toto je poznámka))

Obsah aktuální stránky

     Dokuwiki automaticky vytváří z nadpisů na stránce v pravém horním rohu stránky obsah. Pokud to není žádoucí, můžeme tento obsah vypnout uvedením řetězce ~~NOTOC~~ v textu stránky, na které chceme obsah vypnout.


HTTP odkazy

     Pro odkaz http s textem místo přímeho odkazu použijeme přikaz Toto je odkaz s textem místo přímého odkazu

[[http://odkaznekamnebonikam.cz|Toto je odkaz s textem místo přímého odkazu]]

Plugin simplenavi

     Pro automatické vygenerování obsahu ze jmen (nadpisů) jednotlivých zvolených prostorů (stránek) do těla aktuální stránky je použitý plugin simplenavi. Generování obsahu na zvolené stránce zapneme uvedením příkazu v textu stránky.

{{simplenavi>}}

Volitelně můžeme do příkazu uvést jméno prostoru, od kterého má obsah startovat. Tento příkaz je vhodné použít na boční (side bar) liště pro automatické vygenerování navigačního stromu.

{{simplenavi>sharp:hw}}

     Obrazovou galerii lze vygenerovat z fotografií umístěných v konkrétním jmenném prostoru pomocí pluginu gallery. Všechny obrázky ve vybraném jmenném prostoru budou přidány do galerie. Nesmíme zapomenout uvést ':' na začátku názvu jmenného prostoru. Plugin umožňuje použít řadu parametrů nastavujících vzhled výsledné galerie.

Nic nenalezeno.
{{gallery>:sharp:hw:unicard?80x80&crop}}

Plugin nemusíme používat pro celý jmenný prostor, lze ho použít i s uvedením jména konkrétního obrázku. Umožní nám to pomocí parametrů nastavit chování jeho zobrazení.

Nic nenalezeno.
{{gallery>:sharp:hw:unicard:unicardmk3.jpg?80x80&crop}}

Obrázky můžeme pomocí pluginu vkládat i do jednotlivých buněk tabulky.

MZ-700 - reproduktor
Nic nenalezeno.
Nic nenalezeno.
MZ-700 - plotter (napájení)
Nic nenalezeno.
Nic nenalezeno.

Také můžeme zarovnat vlevo, vpravo nebo do středu.

{{gallery> namespace}} (vpravo)
{{gallery>namespace }} (vlevo)
{{gallery> namespace }} (do středu)

Zobrazení můžeme řídit velkým množstvím parametrů:

Parametr Default Popis
<číslo>x<číslo> 120×120 Nastavuje velikost náhledů obrázků. Pokud není nastavena možnost oříznutí, je to hraniční rámeček, do něhož bude náhled vložen se zachováním správného poměru stran.
<číslo>X<číslo> 800×600 Nastavuje velikost obrázku po rozkliknutí v direct nebo lightbox režimu. Jedná se o hraniční rámeček, do něhož bude obrázek vložen se zachováním správného poměru stran. Pozor, je použité velké ´X´.
<číslo> 5 Počet obrázků v jednom řádku galerie. Pokud zadáme 0, není použita tabulka a obrázky jsou umístěny do řádků za sebou v počtu přizpůsobeném velikosti okna prohlížeče.
=<číslo> =0 Omezuje počet zobrazených obrázků ze jmenného prostoru na <číslo>. 0 znamená všechny.
+<číslo> +0 Přeskočí zobrazení prvních <číslo> obrázků ze jmenného prostoru.
~<číslo> ~0 Přidá stránkování náhledů se zobrazením <číslo> náhledů na stránku. 0 stránkování zakáže. Stránkování řeší java script, pokud není java script povolený, nefunguje.
cache enabled Výstup prohlížené galerie se ukládá do vyrovnávací paměti. Pokud se obrázky ve jmenném prostoru změní, musí se provést aktualizace stránky s galerií ručně. Vyrovnávací paměť se dá pro stránku zobrazující galerii vypnout nastavením volby nocache.
crop disabled Vytvoří náhledy obrázků přesně zadané velikosti. V případě potřeby dojde k oříznutí.
direct disabled Nastaví odkaz náhledu na obrázek v plné velikosti ne na standardní stránku s detailem obrázku.
lightbox disabled Zobrazí obrázky pomocí java scriptu ve speciálním prohlížecím okně. Toto nastavení automaticky zapíná direct režim.
reverse disabled Obrátí pořadí zobrazovaných obrýzků
recursive enabled Hledá obrázky i v podřízených prostorech zvoleného jmenného prostoru
random disabled Zobrazuje obrázky v náhodném pořadí. Je doporučené vypnout vyrovnávací paměť
modsort disabled Zobrazuje obrázky v pořadí podle data vytvoření
datesort disabled Zobrazuje obrázky podle data vytvoření z EXIF informací obrázku
titlesort disabled Zobrazuje obrázky podle EXIF popisu
showname disabled Zobrazí pod obrázkem název souboru s obrázkem
showtitle disabled Zobrazí EXIF popis jako popis pod obrázkem v náhledu obrázků
maska obsahující *, jpg, gif, pngobrázky Maska může být použitá jako filtr pro zobrazení obrázků ze jmenného prostoru. ´*´ funguje jako jednoduchý zástupný symbol.

Příklady

Příklad:

{{gallery>sharp:hw:konektory?jp*.jpg&80x80&crop&lightbox}}

Příkaz zobrazí všechny obrázky začínající na ´jp´ ze jmenného prostoru sharp:hw:konektory. Náhledy obrázků jsou oříznuty na 80×80 bodů a po kliknutí je obrázek otevřen v režimu lightbox.

Příklad:

{{gallery>?crop&lightbox}}

Příkaz zobrazí všechny obrázky aktuálního jmenného prostoru s použitím dvou parametrů. Seznam parametrů začíná znakem '?' a další parametry jsou od sebe oddělené znakem '&'.

O módu Lightbox

Tento mód otevře obrázek, na který klikneme, v okně prohlížeče, aniž bychom opustili prohlíženou stránku. Můžeme zavřít prohlížení obrázků kliknutím na tlačítko X v pravém horním rohu. Pomocí tlačítek se šipkou na liště pod obrázkem můžeme přecházet na následující nebo předchozí obrázek. Pro pohyb po obrázcích a ukončení prohlížení lze použít i níže uvedené klávesy:

KlávesaAkce
další obrázek
předchozí obrázek
ESC ukončení režimu prohlážení obrázků

Plugin iframe

     Tento plugin nam umožní na stránku dokuwiki vložit rámec s obsahem jiné webové stránky.

{{url>http://www.example.com/somepage.html}}

Kompletní syntaxe:

{{url>someurl width,height noscroll noborder alignment|alternativní text}}

     Šířka a výška jsou volitelné. Pokud zadáme pouze jednu hodnotu, bude vyhodnocena jako výška. Při zadání obou čísel je první hodnota vyhodnocena jako výška a druhá jako šířka. Hodnoty mohou být zadané v px, em, pt nebo %. Jednotky MUSÍ být zadané. Přednastavené hodnoty jsou: šířka - 98%, výška - 400px.

noscroll - zakáže na rámci posuvné lišty
noborder - zakáže pozadí rámce

Zarovnání rámce může být použité v kombinaci se zadáním šířky buď vpravo right nebo vlevo left.

Povolit nebo zakázat java scripty na stránkách v rámci můžeme v administraci na stánce nastavení.

$js_ok

- defaultní nastavení je false, nastavením na true povolíme na stránkách v rámci java scripty.

Povolení java scriptů na stránkách v rámci se z bezpečnostních důvodů na veřejných dokuwiki nedoporučuje.


Plugin tablewidth

     Plugin umožňuje nastavit šířku jednotlivých sloupců tabulky. Musí být uveden na řádku před tabulkou. První hodnota je použitá pro šířku tabulky, další pro jednotlivé sloupce tabulky. Chcete-li vynechat nějakou hodnotu, použijte místo toho pomlčku.

A B C D E
1 2 3 4 5
|< 100% 50px - 5em 10em 10% >|
^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

     Relativní jednotky (procenta) použité pro šířku tabulky odkazují na šířku stránky a pokud jsou použité pro sloupce tabulky, pak odkazují na šířku tabulky. Například šířka specifikovaná |< 50% 50% 50% >|

A B
1 2
|< 50% 50% 50% >|
^ A ^ B ^
| 1 | 2 |

vytvoří tabulku o šířce poloviny stránky a dva stejné sloupce, každý o šířce čtvrtiny stránky (poloviny šířky tabulky). Pokud je v tabulce víc sloupců než hodnot, jsou hodnoty použité na sloupce zleva doprava.

20% 80%
Specified width The rest of the table width
|< 50em 20% >|
^ 20%       ^ 80%             ^
| Specified width | The rest of the table width |

Cell Background Plugin

     Tento plugin umožňuje měnit barvu pozadí jednotlivých buněk tabulky. Barva pozadí musí začínat znakem @ a končit znakem :. Lze použít všechny názvy a barvy z HTML. Pokud není barva specifikovaná, použije se žlutá. Hlavička tabulky nelze přebarvit.

Tento kód

^Hlavička 1^Hlavička 2^Hlavička 3^
|@lightgreen:**Sloučené buňky**|||
|@#6495ed:řádek 1|ano|ano, potvrzeno|
|řádek 2|ano|@orange:ano|
|@:řádek 3|ano|@red:Ne|

vypadá takhle

Hlavička 1Hlavička 2Hlavička 3
Sloučené buňky
řádek 1anoano, potvrzeno
řádek 2anoano
řádek 3anoNe

Plugin color

Vložte tento kód

<color green>text</color>
<color blue/lightgrey>text</color>
<color #FF0000>text</color>
<color /#FFff00>text</color>

a uvidíte color plugin v akci
text text text text


Barevné palety

A teď - trochu toho masochismu.

Název barvyHEXBarva
Pink
Pink #FFC0CB
LightPink #FFB6C1
HotPink #FF69B4
DeepPink #FF1493
PaleVioletRed #DB7093
MediumVioletRed #C71585
Purple
Lavender #E6E6FA
Thistle #D8BFD8
Plum #DDA0DD
Orchid #DA70D6
Violet #EE82EE
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
MediumOrchid #BA55D3
DarkOrchid #9932CC
DarkViolet #9400D3
BlueViolet #8A2BE2
DarkMagenta #8B008B
Purple #800080
MediumPurple #9370DB
MediumSlateBlue #7B68EE
SlateBlue #6A5ACD
DarkSlateBlue #483D8B
RebeccaPurple #663399
Indigo #4B0082
Red
LightSalmon #FFA07A
Salmon #FA8072
DarkSalmon #E9967A
LightCoral #F08080
IndianRed #CD5C5C
Crimson #DC143C
Red #FF0000
FireBrick #B22222
DarkRed #8B0000
Orange
Orange #FFA500
DarkOrange #FF8C00
Coral #FF7F50
Tomato #FF6347
OrangeRed #FF4500
Yellow
Gold #FFD700
Yellow #FFFF00
LightYellow #FFFFE0
LemonChiffon #FFFACD
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
PapayaWhip #FFEFD5
Moccasin #FFE4B5
PeachPuff #FFDAB9
PaleGoldenRod #EEE8AA
Khaki #F0E68C
DarkKhaki #BDB76B
Green
GreenYellow #ADFF2F
Chartreuse #7FFF00
LawnGreen #7CFC00
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
PaleGreen #98FB98
LightGreen #90EE90
MediumSpringGreen #00FA9A
SpringGreen #00FF7F
MediumSeaGreen #3CB371
SeaGreen #2E8B57
ForestGreen #228B22
Green #008000
DarkGreen #006400
YellowGreen #9ACD32
OliveDrab #6B8E23
DarkOliveGreen #556B2F
MediumAquaMarine #66CDAA
DarkSeaGreen #8FBC8F
LightSeaGreen #20B2AA
DarkCyan #008B8B
Teal #008080
Cyan
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
LightCyan #E0FFFF
PaleTurquoise #AFEEEE
Aquamarine #7FFFD4
Turquoise #40E0D0
MediumTurquoise #48D1CC
DarkTurquoise #00CED1
Blue
CadetBlue #5F9EA0
SteelBlue #4682B4
LightSteelBlue #B0C4DE
LightBlue #ADD8E6
PowderBlue #B0E0E6
LightSkyBlue #87CEFA
SkyBlue #87CEEB
CornflowerBlue #6495ED
DeepSkyBlue #00BFFF
DodgerBlue #1E90FF
RoyalBlue #4169E1
Blue #0000FF
MediumBlue #0000CD
DarkBlue #00008B
Navy #000080
MidnightBlue #191970
Brown
Cornsilk #FFF8DC
BlanchedAlmond #FFEBCD
Bisque #FFE4C4
NavajoWhite #FFDEAD
Wheat #F5DEB3
BurlyWood #DEB887
Tan #D2B48C
RosyBrown #BC8F8F
SandyBrown #F4A460
GoldenRod #DAA520
DarkGoldenRod #B8860B
Peru #CD853F
Chocolate #D2691E
Olive #808000
SaddleBrown #8B4513
Sienna #A0522D
Brown #A52A2A
Maroon #800000
White
White #FFFFFF
Snow #FFFAFA
HoneyDew #F0FFF0
MintCream #F5FFFA
Azure #F0FFFF
AliceBlue #F0F8FF
GhostWhite #F8F8FF
WhiteSmoke #F5F5F5
SeaShell #FFF5EE
Beige #F5F5DC
OldLace #FDF5E6
FloralWhite #FFFAF0
Ivory #FFFFF0
AntiqueWhite #FAEBD7
Linen #FAF0E6
LavenderBlush #FFF0F5
MistyRose #FFE4E1
Grey
Gainsboro #DCDCDC
LightGray #D3D3D3
Silver #C0C0C0
DarkGray #A9A9A9
DimGray #696969
Gray #808080
LightSlateGray #778899
SlateGray #708090
DarkSlateGray #2F4F4F
Black #000000
1)
toto je poznámka
zaklady_dokuwiki.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)