Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


unicard:bootloaderBootloader


Bootloader pro update firmware z SD karty

     Pokud si budete vyrábět Unicard sami, musíte nahrát do Unicard bootloader pro update firmware z SD karty. DFU soubor (binární soubor pro nahrání bootloaderu pro update firmware Unicard z SD karty) je přístupný spolu se zdrojovými kódy firmware Unicard na sourceforge:

Binární soubor DFU bootloaderu.
DFU downloader pro OS Windows.


Nahrání DFU souboru

 • potřebný software:
  • Windows XP a novější
  • soubor .dfu
  • DFU downloader pro OS Windows
 • potřebný hardware:
  • osazená Unicard
  • propojovací kabel USB-A/miniB
  • PC s Windows a USB
  • 1 jumper
 • popis nahrání bootloaderu do Unicard:
  • nainstalujte DFU downloader pro Windows
  • na kartě spojte jumperem piny označené nápisem „BOOT“
  • propojte kartu s PC pomocí kabelu USB-A/miniB
  • Windows vyzvou k instalaci ovladače, nechte ovladač instalovat automaticky, pokud se ovladače automaticky nenainstalují, nainstalujte je ručně z adresáře DFU downloaderu
  • po dokončení instalace ovladače odpojte a zase připojte kartu k USB
  • spusťte z nabídky programů program … Programy / STMicroelectronics / DfuSe / DfuSeDemo
  • po spuštění programu vás zajímá jen rámeček vpravo dole „Upgrade or Verify Action“
  • zaškrtněte „Verify after download“
  • klikněte na ikonku dole „Choose…“
  • vyberte soubor s bootloaderem (UNICARDmk3_IAP.dfu) a dejte otevřít
  • zpět v programu klikněte dole na „Upgrade“
  • pokud se vám zobrazilo okno se zprávou „Verify successful!“ máte hotovo
  • odpojte USB kabel, odstraňte propojku BOOT a můžete kartu vložit do Sharpa
  • po nahrání bootloaderu je třeba ještě nahrát do Unicard firmware

Popis s obrázky pro verzi DfuSeDemo 3.0.6

 • Spojíme JUMPER s nápisem BOOT.
 • Po instalaci ovladačů se objeví ve správci zařízení STM Device in DFU Mode.
 • V „Available DFU Devices“ vybereme STM Device in DFU Mode a zaškrtneme „Verify after download“.
 • Pomocí tlačítka „Choose“ (1.) načteme DFU soubor. Na informačním panelu by se měl objevit nápis „File correctly loaded.“ (2.).
 • Po stisku tlačítka „Upgrade“ a tlačítka „Ano“ na potvrzovacím dialogu se spustí nahrávání DFU souboru.
 • Na informačním panelu vidíme průběh jednotlivých fází nahrávání DFU souboru - „Erase Phase“.
 • Na informačním panelu vidíme průběh jednotlivých fází nahrávání DFU souboru - „Download Phase“.
 • Po úspěšném nahrání DFU souboru by se na informačním panelu měl objevit nápis - „Verify successful!“.

Upozornění

Při update firmware nejsou kontrolovány MZ_ID firmware (z pochopitelných důvodů ponechání možnosti změny firmware Unicard z jednoho typu počítače na druhý). Při nesprávné kombinaci firmware a počítače, na kterém se aktualizace firmware Unicard provádí, může dojít k jeho poškození.


unicard/bootloader.txt · Poslední úprava: 2020/07/24 14:39 autor: admin