Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


unicard:unimanagerUnicard Manager


O programu

     Unicard manager je program pro počítače SHARP MZ-700, MZ-800 a MZ-1500. Využívá jedno z komunikačních rozhraní Unicard MZFREPO a s jeho pomocí realizuje následující funkce pro spolupráci s Unicard:

 • procházení obsahu SD karty
 • spouštění programů z SD karty (MZF, MZT)
 • připojení a odpojení obrazů emulovaných periferií (FD, QD, RAM, EMM)
 • restart počítače

Pro každý z výše uvedených počítačů je program jiný, byť zdrojové kódy jsou zčásti společné, proto je potřeba použít na dané platformě správnou verzi Unicard manageru.

Program se spouští obvykle automaticky přes MZFloader.


Hlavní obrazovka

     Po spuštění programu se objeví hlavní obrazovka. Vidíme na ní seznam souborů a adresářů na SD kartě vložené do Unicard.

 • Hlavní obrazovka Unicard Manageru MZ-800.
 • Hlavní obrazovka Unicard Manageru MZ-1500.
 • Hlavní obrazovka Unicard Manageru MZ-700.

Procházení složek a souborů na SD kartě

Pro pohyb po souborech a adresářích slouží následující klávesy:šipka vzhůru
šipka dolů
šipka vlevo
šipka vpravo
Enter na adresáři
Enter na nadřazené složce (../)

- pohyb o soubor nebo adresář nahoru
- pohyb o soubor nebo adresář dolů
- rychlý posun nahoru
- rychlý posun dolů
- otevře aktuálně vybraný adresář
- přechod o úroveň výš do nadřazeného adresáře


Spouštění programů

     Pokud vybereme soubor s příponou MZF, MZT nebo M12 zobrazí se dotaz Y/N/ESC, jestli chceme skutečně tento soubor spustit. Pokud na dotaz odpovíme ano stiskem klávesy Y, dojde ke spuštění programu.

 • Klávesou ENTER na souboru s příponou MZF, MZT a M12 spouštíme program.

     Při spouštění souborů s příponou MZF je v dotazu na spuštění u MZ-800 navíc kromě Y/N/ESC, nabídnuto ještě stisknutí klávesy J pro zapnutí podpory japonské znakové sady. Ta je potřeba pro spouštění japonských programů pro MZ-700 (her, dem), které ji předpokládají pro správné zobrazování.

 • Hra EUGEA spuštěná bez podpory japonské znakové sady.
 • Hra EUGEA spuštěná s podporou japonské znakové sady.

Připojení obrazu emulované periferie

     Pomocí Unicard manageru můžeme připojovat soubory obrazů emulovaných periferií. Stačí, když vybereme požadovaný soubor a stiskneme klávesu ENTER. Unicard manager vytvoří v adresáři \unicard konfigurační soubor pro emulovanou periferii a zapíše do něj cestu a název souboru s vybraným obrazem. Pro aktivaci emulované periferie musíme vypnout a zapnout počítač. Každá emulovaná periferie má pevně danou příponu souboru, na jejímž základě určí Unicard manager typ emulované periferie a název konfiguračního souboru:

Přípona
dsk
mzq
mzr
mze

Konfigurační soubor
fd<0..3>.cfg
qd.cfg
ramdisc.cfg
emm.cfg

Emulovaná periferie
- disketa
- Quick disk
- RAM disk
- EMM disk


Připojení souboru s obrazem pro emulovanou periferii a návaznost na příslušný konfigurační soubor

Bez emulovaných periferií

 • V adresáři \unicard neexistuje žádný konfigurační soubor pro emulované periferie, nic není emulováno. Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy U.

FD<0..3>

 • Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii FD<0..3> soubor fd<0..3>.cfg v adresáři \unicard neexistuje.
 • Vybereme soubor s obrazem pro disketovou jednotku se správnou příponou BASIC_2Z046_with_DEMO.DSK a stiskneme klávesu ENTER. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu diskety stiskem klávesy A..D podle požadovaného čísla emulované disketové mechaniky se připojí vybraný soubor obrazu jako disketa.
 • Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy U.
 • Unicard manager vytvořil v adresáři \unicard konfigurační soubor fd<0..3>.cfg s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.

Quick disk

 • Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii Quick disk soubor qd.cfg v adresáři \unicard neexistuje.
 • Vybereme soubor s obrazem pro Quick disk se správnou příponou qdtestbas.mzq a stiskneme klávesu ENTER. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu Quick disku stiskem klávesy Y se připojí vybraný soubor obrazu jako Quick disk.
 • Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy U.
 • Unicard manager vytvořil v adresáři \unicard konfigurační soubor qd.cfg s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.

RAM disk

 • Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii RAM disk soubor ramdisc.cfg v adresáři \unicard neexistuje.
 • Vybereme soubor s obrazem pro RAM disk se správnou příponou ramdisc.mzr a stiskneme klávesu ENTER. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu RAM disku stiskem klávesy Y se připojí vybraný soubor obrazu jako RAM disk.
 • Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy U.
 • Unicard manager vytvořil v adresáři \unicard konfigurační soubor ramdisc.cfg s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.

EMM disk

 • Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii EMM disk soubor emm.cfg v adresáři \unicard neexistuje.
 • Vybereme soubor s obrazem pro EMM disk se správnou příponou emm1.mze a stiskneme klávesu ENTER. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu EMM disku stiskem klávesy Y se připojí vybraný soubor obrazu jako EMM disk.
 • Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy U.
 • Unicard manager vytvořil v adresáři \unicard konfigurační soubor emm.cfg s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.

Umount

     Unicard manager umožňuje snadné odpojení obrazů emulovaných periferií. Stiskem klávesy U vyvoláme nabídku, pomocí které můžeme emulaci libovolné periferie zrušit. Každé periferii odpovídá jedno písmeno. Po stisku odpovídající klávesy Unicard manager odpojí obraz emulované periferie a současně smaže příslušný konfigurační soubor.

Klávesa
A
B
C
D
R
Q
M

Konfigurační soubor
fd0.cfg
fd1.cfg
fd2.cfg
fd3.cfg
ramdisc.cfg
qd.cfg
emm.cfg

Emulovaná periferie
- disketa FD0:
- disketa FD1:
- disketa FD2:
- disketa FD3:
- Quick disk
- RAM disk
- EMM disk


Odpojení souboru s obrazem pro emulovanou periferi a návaznost na příslušný konfigurační soubor

Postupné odpojování souborů s obrazy emulovaných periferií

 • Na animovaném obrázku vidíme postupné odpojování emulovaných periferií a mazání odpovídajících konfiguračních souborů.

Info

     Po stisku klávesy I zobrazí Unicard manager informace o verzi Unicard manageru, verzi firmware a seznam autorů.

 • Informace o programu Unicard manager.

Help

     Po stisku klávesy H zobrazí Unicard manager nápovědu.

 • Nápověda k programu Unicard manager.

Reboot

     Po stisku klávesy R zobrazí Unicard manager potvrzovací dialog po jehož odsouhlasení provede restart počítače.

 • Potvrzovací dialog pro restart počítače.
unicard/unimanager.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)