Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zaklady_dokuwiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zaklady_dokuwiki [2018/10/14 22:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Základy dokuwiki ======
 +
 +----
 +===== Jmenné prostory =====
 +<​tab>​Nebudu zde popisovat kompletní syntaxi příkazů dokuwiki, uvedu zde jen popis používaných příkazů a přídavných pluginů. Detailní popis základů dokuwiki lze najít na webu v anglickém i českém jazyce. Dokuwiki používá pro přehledné ukládání obsahu tzv. jmenné prostory, což jsou v podstatě adresáře. Pokud tedy chceme založit v existujícím jmenném prostoru podřízený jmenný prostor, uvedeme za něj v adresním řádku prohlížeče dvojtečku a název podřízeného jmenného prostoru.
 +
 +Stávající jmenný prostor:
 +  sharp
 +Pokud chci v aktuálně vybraném jmenném prostoru //sharp// vytvořit podřízený jmenný prostor //hw// přidám do adresního řádku prohlížeče název nového podřízeného jmenného prostoru:
 +  sharp:hw
 +Tím se dostanu na prázdnou stránku nového jmenného prostoru sharp:hw a mohu ji začít editovat. Jmenný prostor lze zrušit tím, že v editaci smažu jeho veškerý obsah. Je to jako když smažu obsah nejakého adresáře a on se automaticky zruší. A ještě drobný postřeh - pokud chcete ve správci médií uložit obrázek do jmenného prostoru, který se vám nenabízí k výběru, můžete před jméno obrázku zadat název jmenného prostoru odděleného dvojtečkou od názvu souboru s obrázkem a tím do něj obrázek uložit.
 +
 +----
 +===== Formátování textu =====
 +<​tab>​Dokuwiki podporuje **bold**, //italic//, __underlined__ a ''​monospaced''​ text. Samozřejmě je možné je **__//''​kombinovat''//​__**.
 +  Dokuwiki podporuje **bold**, //italic//, __underlined__ a ''​monospaced''​ text. Samozřejmě je možné je **__//''​kombinovat''//​__**.
 +
 +<​sub>​dolní index</​sub>​ a <​sup>​horní index</​sup>​
 +  <​sub>​dolní index</​sub>​ a <​sup>​horní index</​sup>​
 +
 +Můžeme označit text jako <​del>​smazaný</​del>​
 +  Můžeme označit text jako <​del>​smazaný</​del>​
 +
 +<​tab>​Pokud<​tab>​potřebujeme<​tab>​odsadit<​tab>​text,<​tab>​můžeme<​tab>​použít<​tab>​tabulátor.
 +  <​tab>​Pokud<​tab>​potřebujeme<​tab>​odsadit<​tab>​text,<​tab>​můžeme<​tab>​použít<​tab>​tabulátor.
 +
 +Pokud potřebujeme "​přebít"​ formátování textu a vynutit přechod na začátek dalšího řádku použijeme dvě zpětná lomítka na konci řádku\\
 +nebo dvě lomítka následovaná mezerou\\ v textu v místě, kde chceme zalomit řádek.
 +  Pokud potřebujeme "​přebít"​ formátování textu a vynutit přechod na začátek dalšího řádku použijeme dvě zpětná lomítka na konci řádku\\
 +  nebo dvě lomítka následovaná mezerou\\ v textu v místě, kde chceme zalomit řádek.
 +
 +Neformátovaný text vložíme na stránku pokud před každý řádek neformátovaného textu dáme dvě mezery nebo ho uzavřeme mezi\\ ​
 +''<​nowiki>​
 +<​code>​
 +</​nowiki>''​\\
 +<​nowiki>​
 +Toto je
 +</​nowiki>​\\
 +<​nowiki>​
 +neformátovaný
 +</​nowiki>​\\
 +<​nowiki>​
 +text
 +</​nowiki>​\\
 +''<​nowiki>​
 +</​code>​
 +</​nowiki>''​\\
 +<​code>​
 +Toto je
 +neformátovaný
 +text
 +</​code>​
 +<​tab>​Pokud chceme mít na konci textu poznámku s číslem, dáme požadovaný text poznámky do dvou závorek((toto je poznámka)). Podívejte se na konec stránky.
 +  ((toto je poznámka))
 +===== Obsah aktuální stránky =====
 +{{ :​zaklady_dokuwiki:​zaklady_dokuwiki_toc.png?​nolink|}} <​tab>​Dokuwiki automaticky vytváří z nadpisů na stránce v pravém horním rohu stránky obsah. Pokud to není žádoucí, můžeme tento obsah vypnout uvedením řetězce ​ ''<​nowiki>​~~NOTOC~~</​nowiki>''​ v textu stránky, na které chceme obsah vypnout.
 +
 +----
 +===== HTTP odkazy =====
 +<​tab>​Pro odkaz http s textem místo přímeho odkazu použijeme přikaz [[http://​odkaznekamnebonikam.cz|Toto je odkaz s textem místo přímého odkazu]]
 +  [[http://​odkaznekamnebonikam.cz|Toto je odkaz s textem místo přímého odkazu]]
 +
 +----
 +===== Plugin simplenavi =====
 +{{ :​zaklady_dokuwiki:​zaklady_dokuwiki_SimpleNavi.png?​nolink|}}<​tab>​Pro automatické vygenerování obsahu ze jmen (nadpisů) jednotlivých zvolených prostorů (stránek) do těla aktuální stránky je použitý plugin //​simplenavi//​. Generování obsahu na zvolené stránce zapneme uvedením příkazu v textu stránky.
 +  {{simplenavi>​}}
 +
 +{{ :​zaklady_dokuwiki:​zaklady_dokuwiki_SimpleNavi_Sub.png?​nolink|}}Volitelně můžeme do příkazu uvést jméno prostoru, od kterého má obsah startovat. Tento příkaz je vhodné použít na boční (side bar) liště pro automatické vygenerování navigačního stromu.
 +  {{simplenavi>​sharp:​hw}}
 +
 +----
 +===== Plugin gallery =====
 +<​tab>​Obrazovou galerii lze vygenerovat z fotografií umístěných v konkrétním jmenném prostoru pomocí pluginu //​gallery//​. Všechny obrázky ve vybraném jmenném prostoru budou přidány do galerie. Nesmíme zapomenout uvést ':'​ na začátku názvu jmenného prostoru. Plugin umožňuje použít řadu parametrů nastavujících vzhled výsledné galerie.
 +
 +{{gallery>:​sharp:​hw:​unicard?​80x80&​crop}}
 +  {{gallery>:​sharp:​hw:​unicard?​80x80&​crop}}
 +  ​
 +Plugin nemusíme používat pro celý jmenný prostor, lze ho použít i s uvedením jména konkrétního obrázku. Umožní nám to pomocí parametrů nastavit chování jeho zobrazení.
 +
 +{{gallery>:​sharp:​hw:​unicard:​unicardmk3.jpg?​80x80&​crop}}
 +  {{gallery>:​sharp:​hw:​unicard:​unicardmk3.jpg?​80x80&​crop}}
 +
 +Obrázky můžeme pomocí pluginu vkládat i do jednotlivých buněk tabulky.
 +|MZ-700 - reproduktor ​      ​|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-2P-s3t2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-2S-s3c2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|
 +|MZ-700 - plotter (napájení)|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-4P-s3t2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-4S-s3c2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|
 +  |MZ-700 - reproduktor ​      ​|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-2P-s3t2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-2S-s3c2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|
 +  |MZ-700 - plotter (napájení)|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-4P-s3t2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|{{gallery>​ :​sharp:​hw:​konektory:​il-g-4S-s3c2-sa.jpg?​80x80&​crop }}|
 +
 +Také můžeme zarovnat vlevo, vpravo nebo do středu.
 +  {{gallery>​ namespace}} (vpravo)
 +  {{gallery>​namespace }} (vlevo)
 +  {{gallery>​ namespace }} (do středu)
 +
 +Zobrazení můžeme řídit velkým množstvím parametrů:
 +^Parametr ^Default ^Popis^
 +|<​číslo>​x<​číslo>​ |120x120 |Nastavuje velikost náhledů obrázků. Pokud není nastavena možnost oříznutí,​ je to hraniční rámeček, do něhož bude náhled vložen se zachováním správného poměru stran. |
 +|<​číslo>​X<​číslo>​ |800X600 |Nastavuje velikost obrázku po rozkliknutí v direct nebo lightbox režimu. Jedná se o hraniční rámeček, do něhož bude obrázek vložen se zachováním správného poměru stran. Pozor, je použité velké ´X´.|
 +|<​číslo>​ |5 |Počet obrázků v jednom řádku galerie. Pokud zadáme 0, není použita tabulka a obrázky jsou umístěny do řádků za sebou v počtu přizpůsobeném velikosti okna prohlížeče.|
 +|=<​číslo>​ |=0 |Omezuje počet zobrazených obrázků ze jmenného prostoru na <​číslo>​. 0 znamená všechny.|
 +|+<​číslo>​ |+0 |Přeskočí zobrazení prvních <​číslo>​ obrázků ze jmenného prostoru.|
 +|~<​číslo>​ |~0 |Přidá stránkování náhledů se zobrazením <​číslo>​ náhledů na stránku. 0 stránkování zakáže. Stránkování řeší java script, pokud není java script povolený, nefunguje.|
 +|cache |enabled |Výstup prohlížené galerie se ukládá do vyrovnávací paměti. Pokud se obrázky ve jmenném prostoru změní, musí se provést aktualizace stránky s galerií ručně. Vyrovnávací paměť se dá pro stránku zobrazující galerii vypnout nastavením volby nocache.|
 +|crop |disabled |Vytvoří náhledy obrázků přesně zadané velikosti. V případě potřeby dojde k oříznutí.|
 +|direct |disabled |Nastaví odkaz náhledu na obrázek v plné velikosti ne na standardní stránku s detailem obrázku.|
 +|lightbox |disabled |Zobrazí obrázky pomocí java scriptu ve speciálním prohlížecím okně. Toto nastavení automaticky zapíná direct režim.|
 +|reverse |disabled |Obrátí pořadí zobrazovaných obrýzků|
 +|recursive |enabled |Hledá obrázky i v podřízených prostorech zvoleného jmenného prostoru|
 +|random |disabled |Zobrazuje obrázky v náhodném pořadí. Je doporučené vypnout vyrovnávací paměť|
 +|modsort |disabled |Zobrazuje obrázky v pořadí podle data vytvoření|
 +|datesort |disabled |Zobrazuje obrázky podle data vytvoření z EXIF informací obrázku|
 +|titlesort |disabled |Zobrazuje obrázky podle EXIF popisu|
 +|showname |disabled |Zobrazí pod obrázkem název souboru s obrázkem|
 +|showtitle |disabled |Zobrazí EXIF popis jako popis pod obrázkem v náhledu obrázků|
 +|maska obsahující *, jpg, gif, png|obrázky |Maska může být použitá jako filtr pro zobrazení obrázků ze jmenného prostoru. ´*´ funguje jako jednoduchý zástupný symbol.|
 +==== Příklady ====
 +''​Příklad:''​
 +  {{gallery>​sharp:​hw:​konektory?​jp*.jpg&​80x80&​crop&​lightbox}}
 +Příkaz zobrazí všechny obrázky začínající na ´jp´ ze jmenného prostoru sharp:​hw:​konektory. Náhledy obrázků jsou oříznuty na 80x80 bodů a po kliknutí je obrázek otevřen v režimu lightbox.
 +
 +''​Příklad:''​
 +  {{gallery>?​crop&​lightbox}}
 +Příkaz zobrazí všechny obrázky aktuálního jmenného prostoru s použitím dvou parametrů. Seznam parametrů začíná znakem '?'​ a další parametry jsou od sebe oddělené znakem '&'​.
 +
 +==== O módu Lightbox ====
 +Tento mód otevře obrázek, na který klikneme, v okně prohlížeče,​ aniž bychom opustili prohlíženou stránku. Můžeme zavřít prohlížení obrázků kliknutím na tlačítko X v pravém horním rohu. Pomocí tlačítek se šipkou ​
 +na liště pod obrázkem můžeme přecházet na následující nebo předchozí obrázek. Pro pohyb po obrázcích a ukončení prohlížení lze použít i níže uvedené klávesy:
 +^Klávesa^Akce^
 +|→ |další obrázek ​   |
 +|← |předchozí obrázek|
 +|ESC |ukončení režimu prohlážení obrázků|
 +
 +----
 +===== Plugin iframe =====
 +<​tab>​Tento plugin nam umožní na stránku dokuwiki vložit rámec s obsahem jiné webové stránky.
 +  {{url>​http://​www.example.com/​somepage.html}}
 +Kompletní syntaxe: ​
 +  {{url>​someurl width,​height noscroll noborder alignment|alternativní text}}
 +<​tab>​Šířka a výška jsou volitelné. Pokud zadáme pouze jednu hodnotu, bude vyhodnocena jako výška. Při zadání obou čísel je první hodnota vyhodnocena jako výška a druhá jako šířka. Hodnoty mohou být zadané v px, em, pt nebo %. Jednotky MUSÍ být zadané. Přednastavené hodnoty jsou: šířka - 98%, výška - 400px. ​
 +
 +''​noscroll''​ - zakáže na rámci posuvné lišty\\
 +''​noborder''​ - zakáže pozadí rámce
 +
 +Zarovnání rámce může být použité v kombinaci se zadáním šířky buď vpravo ''​right''​ nebo vlevo ''​left''​.
 +
 +Povolit nebo zakázat java scripty na stránkách v rámci můžeme v administraci na stánce nastavení.
 +  $js_ok
 +- defaultní nastavení je ''​false'',​ nastavením na ''​true''​ povolíme na stránkách v rámci java scripty.
 +
 +__**Povolení java scriptů na stránkách v rámci se z bezpečnostních důvodů na veřejných dokuwiki nedoporučuje.**__
 +
 +----
 +===== Plugin tablewidth =====
 +<​tab>​Plugin umožňuje nastavit šířku jednotlivých sloupců tabulky. Musí být uveden na řádku před tabulkou. První hodnota je použitá pro šířku tabulky, další pro jednotlivé sloupce tabulky. Chcete-li vynechat nějakou hodnotu, použijte místo toho pomlčku.
 +|< 100% 50px - 5em 10em 10% >|
 +^ A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
 +<​code>​
 +|< 100% 50px - 5em 10em 10% >|
 +^ A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
 +</​code>​
 +
 +<​tab>​Relativní jednotky (procenta) použité pro šířku tabulky odkazují na šířku stránky a pokud jsou použité pro sloupce tabulky, pak odkazují na šířku tabulky. Například šířka specifikovaná ''​|<​ 50% 50% 50% >​|'' ​
 +|< 50% 50% 50% >|
 +^  A  ^  B  ^
 +|  1  |  2  |
 +<​code>​
 +|< 50% 50% 50% >|
 +^  A  ^  B  ^
 +|  1  |  2  |
 +</​code>​
 +vytvoří tabulku o šířce poloviny stránky a dva stejné sloupce, každý o šířce čtvrtiny stránky (poloviny šířky tabulky). Pokud je v tabulce víc sloupců než hodnot, jsou hodnoty použité na sloupce zleva doprava.
 +|< 50em 20% >|
 +^ 20%              ^ 80%                          ^
 +| Specified width  | The rest of the table width  |
 +<​code>​
 +|< 50em 20% >|
 +^ 20%              ^ 80%                          ^
 +| Specified width  | The rest of the table width  |
 +</​code>​
 +
 +----
 +===== Cell Background Plugin =====
 +<​tab>​Tento plugin umožňuje měnit barvu pozadí jednotlivých buněk tabulky. Barva pozadí musí začínat znakem ''​@''​ a končit znakem '':''​. Lze použít všechny názvy a barvy z HTML. Pokud není barva specifikovaná,​ použije se žlutá. Hlavička tabulky nelze přebarvit.
 +
 +Tento kód
 +  ^Hlavička 1^Hlavička 2^Hlavička 3^
 +  |@lightgreen:​**Sloučené buňky**|||
 +  |@#​6495ed:​řádek 1|ano|ano, potvrzeno|
 +  |řádek 2|ano|@orange:​ano|
 +  |@:řádek 3|ano|@red:​Ne|
 +vypadá takhle
 +^Hlavička 1^Hlavička 2^Hlavička 3^
 +|@lightgreen:​**Sloučené buňky**|||
 +|@#​6495ed:​řádek 1|ano|ano, potvrzeno|
 +|řádek 2|ano|@orange:​ano|
 +|@:řádek 3|ano|@red:​Ne|
 +
 +----
 +===== Plugin color =====
 +Vložte tento kód
 +  <color green>​text</​color>​
 +  <color blue/​lightgrey>​text</​color>​
 +  <color #​FF0000>​text</​color>​
 +  <color /#​FFff00>​text</​color>​
 +a uvidíte color plugin v akci\\
 +<color green>​text</​color>​
 +<color blue/​lightgrey>​text</​color>​
 +<color #​FF0000>​text</​color>​
 +<color /#​FFff00>​text</​color>​
 +----
 +
 +===== Barevné palety =====
 +
 +A teď - trochu toho masochismu.
 +|< - 25% 15% >|
 +^Název barvy^HEX^Barva^
 +^Pink|||
 +| Pink                  |  #​FFC0CB ​ |  @#​FFC0CB: ​ |
 +| LightPink ​            ​| ​ #​FFB6C1 ​ |  @#​FFB6C1: ​ |
 +| HotPink ​              ​| ​ #​FF69B4 ​ |  @#​FF69B4: ​ |
 +| DeepPink ​             |  #​FF1493 ​ |  @#​FF1493: ​ |
 +| PaleVioletRed ​        ​| ​ #​DB7093 ​ |  @#​DB7093: ​ |
 +| MediumVioletRed ​      ​| ​ #​C71585 ​ |  @#​C71585: ​ |
 +^Purple|||
 +| Lavender ​             |  #​E6E6FA ​ |  @#​E6E6FA: ​ |
 +| Thistle ​              ​| ​ #​D8BFD8 ​ |  @#​D8BFD8: ​ |
 +| Plum                  |  #​DDA0DD ​ |  @#​DDA0DD: ​ |
 +| Orchid ​               |  #​DA70D6 ​ |  @#​DA70D6: ​ |
 +| Violet ​               |  #​EE82EE ​ |  @#​EE82EE: ​ |
 +| Fuchsia ​              ​| ​ #​FF00FF ​ |  @#​FF00FF: ​ |
 +| Magenta ​              ​| ​ #​FF00FF ​ |  @#​FF00FF: ​ |
 +| MediumOrchid ​         |  #​BA55D3 ​ |  @#​BA55D3: ​ |
 +| DarkOrchid ​           |  #​9932CC ​ |  @#​9932CC: ​ |
 +| DarkViolet ​           |  #​9400D3 ​ |  @#​9400D3: ​ |
 +| BlueViolet ​           |  #​8A2BE2 ​ |  @#​8A2BE2: ​ |
 +| DarkMagenta ​          ​| ​ #​8B008B ​ |  @#​8B008B: ​ |
 +| Purple ​               |  #​800080 ​ |  @#​800080: ​ |
 +| MediumPurple ​         |  #​9370DB ​ |  @#​9370DB: ​ |
 +| MediumSlateBlue ​      ​| ​ #​7B68EE ​ |  @#​7B68EE: ​ |
 +| SlateBlue ​            ​| ​ #​6A5ACD ​ |  @#​6A5ACD: ​ |
 +| DarkSlateBlue ​        ​| ​ #​483D8B ​ |  @#​483D8B: ​ |
 +| RebeccaPurple ​        ​| ​ #​663399 ​ |  @#​663399: ​ |
 +| Indigo ​               |  #​4B0082 ​ |  @#​4B0082: ​ |
 +^Red|||
 +| LightSalmon ​          ​| ​ #​FFA07A ​ |  @#​FFA07A: ​ |
 +| Salmon ​               |  #​FA8072 ​ |  @#​FA8072: ​ |
 +| DarkSalmon ​           |  #​E9967A ​ |  @#​E9967A: ​ |
 +| LightCoral ​           |  #​F08080 ​ |  @#​F08080: ​ |
 +| IndianRed ​            ​| ​ #​CD5C5C ​ |  @#​CD5C5C: ​ |
 +| Crimson ​              ​| ​ #​DC143C ​ |  @#​DC143C: ​ |
 +| Red                   ​| ​ #​FF0000 ​ |  @#​FF0000: ​ |
 +| FireBrick ​            ​| ​ #​B22222 ​ |  @#​B22222: ​ |
 +| DarkRed ​              ​| ​ #​8B0000 ​ |  @#​8B0000: ​ |
 +^Orange|||
 +| Orange ​               |  #​FFA500 ​ |  @#​FFA500: ​ |
 +| DarkOrange ​           |  #​FF8C00 ​ |  @#​FF8C00: ​ |
 +| Coral                 ​| ​ #​FF7F50 ​ |  @#​FF7F50: ​ |
 +| Tomato ​               |  #​FF6347 ​ |  @#​FF6347: ​ |
 +| OrangeRed ​            ​| ​ #​FF4500 ​ |  @#​FF4500: ​ |
 +^Yellow|||
 +| Gold                  |  #​FFD700 ​ |  @#​FFD700: ​ |
 +| Yellow ​               |  #​FFFF00 ​ |  @#​FFFF00: ​ |
 +| LightYellow ​          ​| ​ #​FFFFE0 ​ |  @#​FFFFE0: ​ |
 +| LemonChiffon ​         |  #​FFFACD ​ |  @#​FFFACD: ​ |
 +| LightGoldenRodYellow ​ |  #​FAFAD2 ​ |  @#​FAFAD2: ​ |
 +| PapayaWhip ​           |  #​FFEFD5 ​ |  @#​FFEFD5: ​ |
 +| Moccasin ​             |  #​FFE4B5 ​ |  @#​FFE4B5: ​ |
 +| PeachPuff ​            ​| ​ #​FFDAB9 ​ |  @#​FFDAB9: ​ |
 +| PaleGoldenRod ​        ​| ​ #​EEE8AA ​ |  @#​EEE8AA: ​ |
 +| Khaki                 ​| ​ #​F0E68C ​ |  @#​F0E68C: ​ |
 +| DarkKhaki ​            ​| ​ #​BDB76B ​ |  @#​BDB76B: ​ |
 +^Green|||
 +| GreenYellow ​          ​| ​ #​ADFF2F ​ |  @#​ADFF2F: ​ |
 +| Chartreuse ​           |  #​7FFF00 ​ |  @#​7FFF00: ​ |
 +| LawnGreen ​            ​| ​ #​7CFC00 ​ |  @#​7CFC00: ​ |
 +| Lime                  |  #​00FF00 ​ |  @#​00FF00: ​ |
 +| LimeGreen ​            ​| ​ #​32CD32 ​ |  @#​32CD32: ​ |
 +| PaleGreen ​            ​| ​ #​98FB98 ​ |  @#​98FB98: ​ |
 +| LightGreen ​           |  #​90EE90 ​ |  @#​90EE90: ​ |
 +| MediumSpringGreen ​    ​| ​ #​00FA9A ​ |  @#​00FA9A: ​ |
 +| SpringGreen ​          ​| ​ #​00FF7F ​ |  @#​00FF7F: ​ |
 +| MediumSeaGreen ​       |  #​3CB371 ​ |  @#​3CB371: ​ |
 +| SeaGreen ​             |  #​2E8B57 ​ |  @#​2E8B57: ​ |
 +| ForestGreen ​          ​| ​ #​228B22 ​ |  @#​228B22: ​ |
 +| Green                 ​| ​ #​008000 ​ |  @#​008000: ​ |
 +| DarkGreen ​            ​| ​ #​006400 ​ |  @#​006400: ​ |
 +| YellowGreen ​          ​| ​ #​9ACD32 ​ |  @#​9ACD32: ​ |
 +| OliveDrab ​            ​| ​ #​6B8E23 ​ |  @#​6B8E23: ​ |
 +| DarkOliveGreen ​       |  #​556B2F ​ |  @#​556B2F: ​ |
 +| MediumAquaMarine ​     |  #​66CDAA ​ |  @#​66CDAA: ​ |
 +| DarkSeaGreen ​         |  #​8FBC8F ​ |  @#​8FBC8F: ​ |
 +| LightSeaGreen ​        ​| ​ #​20B2AA ​ |  @#​20B2AA: ​ |
 +| DarkCyan ​             |  #​008B8B ​ |  @#​008B8B: ​ |
 +| Teal                  |  #​008080 ​ |  @#​008080: ​ |
 +^Cyan|||
 +| Aqua                  |  #​00FFFF ​ |  @#​00FFFF: ​ |
 +| Cyan                  |  #​00FFFF ​ |  @#​00FFFF: ​ |
 +| LightCyan ​            ​| ​ #​E0FFFF ​ |  @#​E0FFFF: ​ |
 +| PaleTurquoise ​        ​| ​ #​AFEEEE ​ |  @#​AFEEEE: ​ |
 +| Aquamarine ​           |  #​7FFFD4 ​ |  @#​7FFFD4: ​ |
 +| Turquoise ​            ​| ​ #​40E0D0 ​ |  @#​40E0D0: ​ |
 +| MediumTurquoise ​      ​| ​ #​48D1CC ​ |  @#​48D1CC: ​ |
 +| DarkTurquoise ​        ​| ​ #​00CED1 ​ |  @#​00CED1: ​ |
 +^Blue|||
 +| CadetBlue ​            ​| ​ #​5F9EA0 ​ |  @#​5F9EA0: ​ |
 +| SteelBlue ​            ​| ​ #​4682B4 ​ |  @#​4682B4: ​ |
 +| LightSteelBlue ​       |  #​B0C4DE ​ |  @#​B0C4DE: ​ |
 +| LightBlue ​            ​| ​ #​ADD8E6 ​ |  @#​ADD8E6: ​ |
 +| PowderBlue ​           |  #​B0E0E6 ​ |  @#​B0E0E6: ​ |
 +| LightSkyBlue ​         |  #​87CEFA ​ |  @#​87CEFA: ​ |
 +| SkyBlue ​              ​| ​ #​87CEEB ​ |  @#​87CEEB: ​ |
 +| CornflowerBlue ​       |  #​6495ED ​ |  @#​6495ED: ​ |
 +| DeepSkyBlue ​          ​| ​ #​00BFFF ​ |  @#​00BFFF: ​ |
 +| DodgerBlue ​           |  #​1E90FF ​ |  @#​1E90FF: ​ |
 +| RoyalBlue ​            ​| ​ #​4169E1 ​ |  @#​4169E1: ​ |
 +| Blue                  |  #​0000FF ​ |  @#​0000FF: ​ |
 +| MediumBlue ​           |  #​0000CD ​ |  @#​0000CD: ​ |
 +| DarkBlue ​             |  #​00008B ​ |  @#​00008B: ​ |
 +| Navy                  |  #​000080 ​ |  @#​000080: ​ |
 +| MidnightBlue ​         |  #​191970 ​ |  @#​191970: ​ |
 +^Brown|||
 +| Cornsilk ​             |  #​FFF8DC ​ |  @#​FFF8DC: ​ |
 +| BlanchedAlmond ​       |  #​FFEBCD ​ |  @#​FFEBCD: ​ |
 +| Bisque ​               |  #​FFE4C4 ​ |  @#​FFE4C4: ​ |
 +| NavajoWhite ​          ​| ​ #​FFDEAD ​ |  @#​FFDEAD: ​ |
 +| Wheat                 ​| ​ #​F5DEB3 ​ |  @#​F5DEB3: ​ |
 +| BurlyWood ​            ​| ​ #​DEB887 ​ |  @#​DEB887: ​ |
 +| Tan                   ​| ​ #​D2B48C ​ |  @#​D2B48C: ​ |
 +| RosyBrown ​            ​| ​ #​BC8F8F ​ |  @#​BC8F8F: ​ |
 +| SandyBrown ​           |  #​F4A460 ​ |  @#​F4A460: ​ |
 +| GoldenRod ​            ​| ​ #​DAA520 ​ |  @#​DAA520: ​ |
 +| DarkGoldenRod ​        ​| ​ #​B8860B ​ |  @#​B8860B: ​ |
 +| Peru                  |  #​CD853F ​ |  @#​CD853F: ​ |
 +| Chocolate ​            ​| ​ #​D2691E ​ |  @#​D2691E: ​ |
 +| Olive                 ​| ​ #​808000 ​ |  @#​808000: ​ |
 +| SaddleBrown ​          ​| ​ #​8B4513 ​ |  @#​8B4513: ​ |
 +| Sienna ​               |  #​A0522D ​ |  @#​A0522D: ​ |
 +| Brown                 ​| ​ #​A52A2A ​ |  @#​A52A2A: ​ |
 +| Maroon ​               |  #​800000 ​ |  @#​800000: ​ |
 +^White|||
 +| White                 ​| ​ #​FFFFFF ​ |  @#​FFFFFF: ​ |
 +| Snow                  |  #​FFFAFA ​ |  @#​FFFAFA: ​ |
 +| HoneyDew ​             |  #​F0FFF0 ​ |  @#​F0FFF0: ​ |
 +| MintCream ​            ​| ​ #​F5FFFA ​ |  @#​F5FFFA: ​ |
 +| Azure                 ​| ​ #​F0FFFF ​ |  @#​F0FFFF: ​ |
 +| AliceBlue ​            ​| ​ #​F0F8FF ​ |  @#​F0F8FF: ​ |
 +| GhostWhite ​           |  #​F8F8FF ​ |  @#​F8F8FF: ​ |
 +| WhiteSmoke ​           |  #​F5F5F5 ​ |  @#​F5F5F5: ​ |
 +| SeaShell ​             |  #​FFF5EE ​ |  @#​FFF5EE: ​ |
 +| Beige                 ​| ​ #​F5F5DC ​ |  @#​F5F5DC: ​ |
 +| OldLace ​              ​| ​ #​FDF5E6 ​ |  @#​FDF5E6: ​ |
 +| FloralWhite ​          ​| ​ #​FFFAF0 ​ |  @#​FFFAF0: ​ |
 +| Ivory                 ​| ​ #​FFFFF0 ​ |  @#​FFFFF0: ​ |
 +| AntiqueWhite ​         |  #​FAEBD7 ​ |  @#​FAEBD7: ​ |
 +| Linen                 ​| ​ #​FAF0E6 ​ |  @#​FAF0E6: ​ |
 +| LavenderBlush ​        ​| ​ #​FFF0F5 ​ |  @#​FFF0F5: ​ |
 +| MistyRose ​            ​| ​ #​FFE4E1 ​ |  @#​FFE4E1: ​ |
 +^Grey|||
 +| Gainsboro ​            ​| ​ #​DCDCDC ​ |  @#​DCDCDC: ​ |
 +| LightGray ​            ​| ​ #​D3D3D3 ​ |  @#​D3D3D3: ​ |
 +| Silver ​               |  #​C0C0C0 ​ |  @#​C0C0C0: ​ |
 +| DarkGray ​             |  #​A9A9A9 ​ |  @#​A9A9A9: ​ |
 +| DimGray ​              ​| ​ #​696969 ​ |  @#​696969: ​ |
 +| Gray                  |  #​808080 ​ |  @#​808080: ​ |
 +| LightSlateGray ​       |  #​778899 ​ |  @#​778899: ​ |
 +| SlateGray ​            ​| ​ #​708090 ​ |  @#​708090: ​ |
 +| DarkSlateGray ​        ​| ​ #​2F4F4F ​ |  @#​2F4F4F: ​ |
 +| Black                 ​| ​ #​000000 ​ |  @#​000000: ​ |
  
zaklady_dokuwiki.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)