Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


unicard:z30demodisc

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

unicard:z30demodisc [2018/10/14 22:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Unicard demo disk ======
 +----
 +===== SHARP MZ-800 =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Ukázkový disk obsahuje vzorovou konfiguraci a několik Sharp programů pro seznámení s Unicard. Základním programem pro ovládání Unicard je Unicard manager. Ten se spouští automaticky. Z něj můžete pouštět MZF, mapovat disketové jednotky, Quick Disk, RAM disk apod. Start Unicard manageru je zajištěn několika způsoby:
 +  - pokud existuje /​unicard/​ramdisc.cfg a ukazuje na /​MZR/​ramdisc.mzr,​ ve kterém je loader
 +  - pokud je obsah RAM disku nebootovací (např. /​MZR/​rambas.mzr) je možno přes Reset+M skočit to monitoru a přes příkaz EB spustit loader integrovaný ve firmwaru (toto nejde, pokud je RAM disk označen jako bootovací, ale má CHECK SUM ER., např. po spuštění BASICu s bootovacím RAM diskem namapovaným)
 +  - pokud existuje /​unicard/​qd.cfg ukazující na /​MZQ/​mzfloader.mzq,​ ve kterém je loader
 +  - pokud existuje předchozí soubor, ale je namapovaný RAM disk s vadným obsahem, je možné spuštění Quick Disku vynutit přes Reset+Q
 +
 +----
 +==== Obsah SD karty ====
 +<tab> Popis obsahu SD karty a jednotlivých adresářů:​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Kořenový adresář (root)</​color>​
 +  * unicard.app – poslední verze Unicard Mk3b firmware pro SHARP MZ-800 (v0.18 z 29.7.2018)
 +
 +<​code>​
 +DSK/
 +MZF/
 +MZQ/
 +MZR/
 +unicard/
 +unicard.app ​                         190720
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/​unicard**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Konfigurace Unicard</​color>​
 +  * **emm.cfg**
 +    * mapuje soubor /​MZR/​EMM1.mze na zařízení EMM:
 +  * **mouse.cfg**
 +    * zajišťuje emulaci PS/2 myši na port 71h
 +    * normálně programy s podporou myši používají druhý JoyPort na F1h, ten by se ale s Unicard kryl, takže je potřeba použít upravené programy, např. Lemmings z /DSK
 +  * **mzfloader.cfg**
 +    * ukazuje na Unicard manager /​unicard/​mgr800.mzf
 +    * slouží pro integrovaný SRAM disk nebo loadery uložené v QD: mzfloader.mzq nebo RAM: ramdisc.mzr
 +  * **network.cfg**
 +    * umožňuje nastavit MAC adresu, IP adresu, masku a gateway pro integrovaný Web server
 +  * **qd.cfg**
 +    * ukazuje na aktuálně namapovaný obraz QD: (defaultně loader v MZQ/​mzfloader.mzq)
 +    * pokud soubor neexistuje QD: se neemuluje
 +  * **ramdisc.cfg**
 +    * ukazuje na aktuálně namapovaný RAM: disk (defaultně loader v MZR/​ramdisc.mzr)
 +  * **/​unicard/​_not_used/​ushelldisabled.cfg**
 +    * zakazuje UniUSARTShell na USB portu a zpřístupňuje tak USB pro sériovou komunikaci na emulované sériové kartě
 +    * pokud soubor přesunete o adresář výše do složky /unicard, nebude na USB portu přístupný UniUSARTShell pro příkazy a přenos souborů, ale emulace sériové karty MZ-1E24
 +
 +<WRAP round alert>
 +=== Upozornění ===
 +Pokud do složky /unicard dáte soubory ramdisc.dat nebo mzfloader.mzq,​ budou tyto namapovány přednostně do RAM: nebo QD: bez ohledu na další konfigurační soubory a nastavení v Unicard manageru.
 +</​WRAP>​
 +<​code>​
 + ​OK:​FILELIST /unicard
 + ​_not_used/​
 + ​emm.cfg ​                                 13
 + ​mgr800.mzf ​                            8462
 + ​mouse.cfg ​                                0
 + ​mzfloader.cfg ​                           19
 + ​network.cfg ​                            169
 + ​qd.cfg ​                                  18
 + ​ramdisc.cfg ​                             16
 +</​code>​
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /​unicard/​_not_used
 +ushelldisabled.cfg ​                       0
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/MZF**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Programy pro snadné spuštění přímo z Unicard manageru</​color>​
 +  * **BASIC_1Z-016A.mzf**
 +    * BASIC 1Z-016 V1.0A s podporou QD: a RAM: disků
 +    * :!: před spuštěním doporučuji do QD: dát **/​MZQ/​qdtestbas.mzq** a do RAM: **/​MZR/​rambas.mzr**,​ bootovací RAM disk **ramdisc.mzr** BASIC testovacím zápisem při spuštění poškodí
 +  * **Flappy.mzf**
 +    * hra
 +  * **Galalo.mzf**
 +    * hra
 +  * **Zezas.mzf**
 +    * :!: hra Zexas potřebuje SW4 nahoře (režim MZ-700)
 +  * **Y2K.mzf**
 +    * jednoduchá,​ ale technicky zajímavá hra z MZ-700, pomocí různých znaků v každém mikrořádku vytváří jemnou grafiku i na znakovém režimu MZ-700. Vyžaduje Japonský znakový generátor, proto potvrzení spuštění nedělejte přes „Y“, ale přes „J“
 +
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /MZF
 +BASIC_1Z-016A.mzf ​                    42112
 +Flappy.mzf ​                           44161
 +Galao.mzf ​                            20224
 +y2k.mzf ​                              32875
 +Zexas.mzf ​                            28800
 +</​code>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{unicard:​z30demodisc:​unicarddemo_sramerr1.png|Bootovací RAM disk **ramdisc.mzr** BASIC testovacím zápisem poškodí}}]
 +  * [{{unicard:​z30demodisc:​unicarddemo_sramerr2.png|Pokud je RAM disk označen jako bootovací, ale má CHECK SUM ER., příkaz EB nefunguje}}]
 +</​WRAP>​
 +
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/MZQ**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Obrazy Quick disků</​color>​
 +  * **mzfloader.mzq**
 +    * obsahuje loader pro spuštění Unicard manageru
 +    * pokud je namapovaný v QD, stačí Reset nebo Reset+Q pro spuštění manageru
 +  * **qdtestbas.mzq**
 +    * prázdný QD: disk s jednoduchým AUTO RUN pro BASIC MZ-1Z016A
 +
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /MZQ
 +mzfloader.mzq ​                        52868
 +qdtestbas.mzq ​                        61455
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/MZR**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Obrazy RAM disků</​color>​
 +  * **EMM1.mze**
 +    * obraz EMM: disku 640 kB, funguje např. s HU-BASIC
 +  * **ramdisc.mzr**
 +    * obraz RAM: disku, který obsahuje loader pro Unicard manager
 +    * :!: spuštění BASIC ho zničí
 +  * **rambas.mzr**
 +    * ukázkový RAM: disk pro BASI MZ-1Z016A
 +    * při spuštění BASICu zůstává obsah zachován, je možno na něm mazat a ukládat soubory z BASIC
 +
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /MZR
 +EMM1.MZE ​                            ​655360
 +rambas.mzr ​                         1048576
 +ramdisc.mzr ​                        ​1048576
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/DSK**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Obrazy floppy disket</​color>​
 +  * **BASIC_2Z046_with_DEMO.DSK**
 +    * obsahuje disketový BASIC s demo programem
 +    * DEMO spustíte pomocí RUN“OPENING 800“ (po startu stačí o 2 řádky nad kurzorem přepsat BTX na RUN a dát CR
 +  * **CPM_LEMMINGS_UNICARD.dsk**
 +    * hra Lemmings upravená pro podporu PS/2 myši v Unicard
 +    * vyžaduje v adresáři /unicard/ přítomný soubor mouse.cfg
 +  * **CPMv41 Prg CPM.dsk**
 +    * bootovací disketa CP/M s programem UNIUTIL pro práci s Unicard
 +    * :!: doporučuji namapovat jako A:
 +  * **Martin144.dsk**
 +    * datová disketa 1,44 MB se zdrojovými kódy k UNIUTIL, Turbo Pascal 3.0 a NC
 +    * :!: doporučuji namapovat jako D: a bootovat z A: [CPMv41 Prg CPM.dsk]
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /DSK
 +BASIC_2Z046_with_DEMO.DSK ​           348416
 +CPMv41 Prg CPM.dsk ​                  ​777984
 +CPM_LEMMINGS_UNICARD.dsk ​            ​778496
 +Martin144.dsk ​                      ​1510656
 +</​code>​
 +
 +----
 +==== Download ====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<WRAP round download>​
 +{{:​unicard:​z30demodisc:​unicard_mz-800_sd-sample_v2.zip|SHARP MZ-800 Unicard demo disk}}
 +</​WRAP>​
 +----
 +===== SHARP MZ-1500 =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Obsah ukázkového disku pro Sharp MZ-1500 je strukturou a konfiguračními soubory podobný ukázkovému disku pro Sharp MZ-800. Co se týká konfiguračních souborů, spouštění Unicard manageru, umístění firmware pro update a připojování periferií pomocí CFG souborů, platí pro něj stejná pravidla, jako pro Sharp MZ-800. Pouze firmware a Unicard manager jsou obsahově odlišné, protože jsou naprogramovány pro Sharp MZ-1500.
 +----
 +==== Obsah SD karty ====
 +<tab> Popis obsahu SD karty a jednotlivých adresářů:​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Kořenový adresář (root)</​color>​
 +  * unicard.app – poslední verze Unicard Mk3b firmware pro SHARP MZ-1500 (v0.18 z 29.7.2018)
 +
 +<​code>​
 +MZF/
 +MZQ/
 +MZR/
 +unicard/
 +unicard.app ​                         198988
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/​unicard**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Konfigurace Unicard</​color>​
 +  * **mzfloader.cfg**
 +    * ukazuje na Unicard manager /​unicard/​mgr1500.mzf
 +    * slouží pro integrovaný SRAM disk nebo loadery uložené v QD: mzfloader.mzq nebo RAM: ramdisc.mzr
 +  * **qd.cfg**
 +    * ukazuje na aktuálně namapovaný obraz QD: (defaultně loader v MZQ/​mzfloader.mzq)
 +    * pokud soubor neexistuje QD: se neemuluje
 +  * **ramdisc.cfg**
 +    * ukazuje na aktuálně namapovaný RAM: disk (defaultně loader v MZR/​ramdisc.mzr)
 +  * **mz1r23.rom**,​ **mz1r23.rom**
 +    * zapínají emulaci KANJI a slovníkové karty
 +
 +<​code>​
 + ​OK:​FILELIST /unicard
 + ​mgr1500.mzf ​                           7138
 + ​mz1r23.rom ​                          ​131072
 + ​mz1r23.rom ​                          ​262144
 + ​mzfloader.cfg ​                           20
 + ​qd.cfg ​                                  18
 + ​ramdisc.cfg ​                             16
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/MZF**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Programy pro snadné spuštění přímo z Unicard manageru</​color>​
 +  * **Hu-Basic V2.0a.mzt**
 +    * HUBASIC VERSION 2.0A s podporou QD:, RAM: a EMM: disků
 +  * **Cosmic Cruiser 3.mzf**
 +    * hra
 +
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /MZF
 +Cosmic Cruiser 3.mzf                  19072
 +Hu-Basic V2.0a.mzt ​                   35328
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/MZQ**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Obrazy Quick disků</​color>​
 +  * **mzfloader.mzq**
 +    * obsahuje loader pro spuštění Unicard manageru
 +    * pokud je namapovaný v QD, stačí Reset nebo Reset+Q pro spuštění manageru
 +  * **Flappy_A.mzq**,​ **Flappy_B.mzq**
 +    * hra pro vyzkoušení spouštění Quick diskových her na dva a více Quick disků (nezapomeňte po výzvě na výměnu Quick disku počkat před potvrzením výměny nejméně 3 sekundy)
 +  * **QDisk-5Z001_74.mzq**
 +    * Basic MZ-5Z001 V1.0A
 +    * :!: bootovací RAM disk **ramdisc.mzr** BASIC testovacím zápisem při spuštění poškodí
 +
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /MZQ
 +Flappy_A.mzq ​                         61471
 +Flappy_B.mzq ​                         61471
 +QDisk-5Z001_74.mzq ​                   61471
 +mzfloader.mzq ​                          258
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +**/MZR**
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Obrazy RAM disků</​color>​
 +  * **ramdisc.mzr**
 +    * obraz RAM: disku, který obsahuje loader pro Unicard manager
 +    * :!: spuštění Basic MZ-5Z001 V1.0A ho zničí
 +
 +<​code>​
 +OK:FILELIST /MZR
 +ramdisc.mzr ​                          65536
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP round tip>
 +\\
 +<​tab>​Majitelům počítače MZ-1500 doporučuji prostudovat i obsah demodisku pro MZ-800. Společné informace pro oba počítače jsou detailně popsané v této části popisu Unicard demo disků.
 +</​WRAP>​
 +----
 +==== Download ====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<WRAP round download>​
 +{{:​unicard:​z30demodisc:​unicard_mz-1500_sd-sample_v2.zip|SHARP MZ-1500 Unicard demo disk}}
 +</​WRAP>​
  
unicard/z30demodisc.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)