Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


unicard:uniusartshell

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

unicard:uniusartshell [2018/10/14 22:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== USARTShell ======
 +----
 +===== Funkce miniUSB konektoru =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Další komunikační rozhraní je USARTShell, který slouží ke komunikaci s Unicard pomocí sériové linky RS-232 emulované přes miniUSB konektor. Komunikační kanál využívající miniUSB konektor je schopný pracovat ve dvou režimech:
 +  * USARTShell
 +  * emulace SIO kanálu B sériové rozšiřující karty pro počítač SHARP (např. SHARP MZ-1E24)
 +<​tab>​Nastavení režimu komunikace se řídí pomocí dalšího rozhraní [[unicard:​z15mzfrepo]] nebo jedním z CFG souborů. Přesný popis CFG souborů včetně toho pro nastavení režimu práce miniUSB konektoru je zde [[unicard:​emulation]].
 +----
 +===== Instalace ovladačů =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Nejdříve stáhneme a nainstalujeme ovladač virtuálního portu STM32 Virtual COM port driver verze 1.3.1. Podle typu operačního systému spustíme buď <color white/#​00a2e8>​**VCP_V1.3.1_Setup.exe**</​color>​ nebo <color white/#​00a2e8>​**VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe**</​color>​.
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{unicard:​uus:​unicarduus_com1.jpg|//​STMicroelectronics Virtual COM Port (COM11)//\\ \\ <​tab>​Po správné instalaci ovladačů by se Vám ve správci zařízení měl objevit virtuální COM port. Číslo portu se samozřejmě může na různých počítačích lišit.}}]
 +  * [{{unicard:​uus:​unicarduus_com2.jpg|//​Vyvolání nabídky s volbou "​Vlastnosti"//​\\ \\ <​tab>​Pokud máme správně nainstalovaný virtuální COM port, musíme ještě nastavit komunikační parametry. Stiskem pravého tlačítka myši na řádku s virtuálním COM portem vyvoláme nabídku a vybereme volbu "​Vlastnosti"​.}}]
 +  * [{{unicard:​uus:​unicarduus_com3.jpg|//​Nastavení parametrů virtuálního COM portu//\\ \\ <​tab>​Zde nastavíme komunikační parametry 115200, 8, N, 1, řízení toku je pro začátek lepší nastavit na žádné, při správné funkci ho můžeme nastavit na hardwarové.}}]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP round alert>
 +=== Upozornění ===
 +//Poslední verze ovladačů nefunguje. Pro správnou funkci je proto nezbytné nainstalovat starší verzi ovladačů **1.3.1**//</​WRAP>​
 +----
 +===== UniUSARTShell =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Pro komunikaci s rozhraním USARTShell slouží program UniUSARTShell spouštěný z příkazového řádku. Pokud spustíme program bez parametrů, vypíše nápovědu - seznam všech dostupných příkazů pro komunikaci s USARTShellem.
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-08-04.21
  
 +
 +Usage:
 +        UniUSARTshell <​device>​ <​command>​ [<​param1>​] [<​param2>​]
 +
 +Available commands are: date, remount, filelist, readdir, mkdir, unlink,
 +                        open, new, read, boot, state, laninfo, rev, gdg.
 +
 +
 +c:​\></​code>​
 +<​tab>​Jako **<​device>​** je třeba zadat výše uvedeným způsobem nainstalovaný virtuální COM port (např. COM11). Podporované příkazy **<​command>​** jsou:
 +  * //**date, remount, filelist, readdir, mkdir, unlink, open, new, read, boot, state, laninfo, rev, gdg**//
 +
 +<WRAP round download>​\\ {{:​unicard:​uus:​uniusartshell.zip|UniUSARTShell}}</​WRAP>​
 +----
 +==== Příkazy bez parametrů: ====
 +<WRAP info round box>
 +=== BOOT ===
 +Provede reset počítače.
 +</​WRAP>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 boot
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending BOOT...
 +        BOOT
 +c:​\></​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +=== REV ===
 +Zobrazí MZ_ID, verzi a subverzi aktuálního firmware, jak jsou uvedené v hlavičce firmware viz. kapitola [[unicard:​firmware#​popis_struktury_hlavicky|Popis hlavičky firmware]].
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​MZ-800</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 rev
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending REV...
 +        REV
 +        OK:REV MZ800 v0.18
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​MZ-1500</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 rev
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending REV...
 +        REV
 +        OK:REV MZ1500 v0.18
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +=== GDG ===
 +Zobrazí obsah display mode registru.
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​MZ-800</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 gdg
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending GDG...
 +        GDG
 +        OK:GDG MZ_mode=1, MZ_graphic_mode=6
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​MZ-800 v módu MZ-700</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 gdg
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending GDG...
 +        GDG
 +        OK:GDG MZ_mode=0, MZ_graphic_mode=8
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​MZ-1500</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 gdg
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending GDG...
 +        GDG
 +        OK:GDG MZ_mode=0, MZ_graphic_mode=8
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +=== STATE ===
 +První číslo udává zachycená data z adresové sběrnice - v příkladu (002C), druhé číslo data z datové sběrnice (3A). IN a OUT jsou obrazy interních registrů ARM procesoru v Unicard.
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​MZ-800</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 state
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending STATE...
 +        STATE
 +        OK:STATE (002C)=3A, IN=FA, OUT=0D
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​MZ-1500</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 state
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending STATE...
 +        STATE
 +        OK:STATE (332A)=3A, IN=52, OUT=0D
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +=== LANINFO ===
 +Vypíše informace o aktuálním nastavení parametrů pro konfiguraci sítě.
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​bez připojeného kabelu</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 laninfo
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending LANINFO...
 +        LANINFO
 +        KSZ8031: OK
 +        PHY_ID: ​ 00221560
 +        LINK:    DOWN
 +        HWADDR: ​ 00-1C-EE-1A-04-6F
 +        IPCFG: ​  ​STATIC
 +        IPADDR: ​ 192.168.1.111
 +        NETMASK: 255.255.255.0
 +        GATEWAY: 192.168.1.20
 +        OK:​LANINFO_DONE
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​s připojeným kabelem</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 laninfo
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending LANINFO...
 +        LANINFO
 +        KSZ8031: OK
 +        PHY_ID: ​ 00221560
 +        LINK:    UP
 +        HWADDR: ​ 00-1C-EE-1A-04-6F
 +        IPCFG: ​  ​STATIC
 +        IPADDR: ​ 192.168.1.111
 +        NETMASK: 255.255.255.0
 +        GATEWAY: 192.168.1.20
 +        OK:​LANINFO_DONE
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +----
 +==== Příkazy s jedním parametrem: ====
 +<WRAP info round box>
 +=== MKDIR <​path>​ ===
 +Vytvoří adresář //<​path>//​ a zobrazí výsledek operace:
 +    * **//​OK:​MKDIR <​path>//​** adresář byl vytvořen
 +    * **//​ERR:​MKDIR <​path>//​** adresář se nepodařilo vytvořit (např. pokud již existuje)
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​neexistující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 mkdir \unicard\TESTMKDIR
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending MKDIR...
 +        MKDIR \unicard\TESTMKDIR
 +        OK:MKDIR \unicard\TESTMKDIR
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​existující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 mkdir \unicard\TESTMKDIR
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending MKDIR...
 +        MKDIR \unicard\TESTMKDIR
 +        ERR:MKDIR \unicard\TESTMKDIR
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_mkdir1.jpg|Před vytvořením adresáře //​TESTMKDIR//​}}]
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_mkdir2.jpg|Po vytvoření adresáře //​TESTMKDIR//​}}]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP info round box>
 +=== UNLINK <​filepath>​ ===
 +Smaže soubor nebo adresář //<​filepath>//​ a zobrazí výsledek operace:
 +    * **//​OK:​UNLINK <​filepath>//​** soubor nebo adresář byl smazán
 +    * **//​ERR:​UNLINK <​filepath>//​** soubor nebo adresář se nepodařilo smazat (např. pokud adresář nebo soubor neexistuje)
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​existující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 unlink /​unicard/​TESTMKDIR
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending UNLINK...
 +        UNLINK /​unicard/​TESTMKDIR
 +        OK:UNLINK /​unicard/​TESTMKDIR
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​neexistující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 unlink /​unicard/​TESTMKDIR
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending UNLINK...
 +        UNLINK /​unicard/​TESTMKDIR
 +        ERR:UNLINK /​unicard/​TESTMKDIR
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_mkdir2.jpg|Před smazáním adresáře //​TESTMKDIR//​}}]
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_mkdir1.jpg|Po smazání adresáře //​TESTMKDIR//​}}]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP info round box>
 +=== REMOUNT <0..3 >===
 +Odpojí příslušnou FD<​0..3>​ ([A]:​..[D]:​) mechaniku a zavolá remount, který se provede standardně podle obsahu CFG souboru ///​unicard/​fd<​0..3>​.cfg//​.
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​pokus o //REMOUNT// FD0 ([A]:) mechaniky bez konfiguračního souboru fd0.cfg</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 remount 0
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending REMOUNT...
 +        REMOUNT 0
 +        ERR:REMOUNT 0
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​nakopírování konfiguračního souboru fd0.cfg s odkazem na obraz diskety //​Lemmings.dsk//​ na Unicard do adresáře //​\unicard\//</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 new fd0.cfg \unicard\fd0.cfg
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending New...
 +        NEW \unicard\fd0.cfg
 +        OK:NEW \unicard\fd0.cfg
 +Sending FSIZE: 0x0000000e
 +        OK:SIZE 0x0000000e
 +Sending Data.
 +        OK:CLOSE 0xd2b7a6fb
 +
 +*************************
 +* Size:            14 B *
 +* Time:          0.10 s *
 +* Speed: ​    ​137.25 Bps *
 +*************************
 +
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>//​REMOUNT//​ FD0 ([A]:) mechaniky na základě nového konfiguračního souboru fd0.cfg</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 remount 0
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending REMOUNT...
 +        REMOUNT 0
 +        OK:REMOUNT 0
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_remount1.jpg|//​Na Unicard není konfigurační soubor a FD0 ([A]:) mechanika není připojená.//​}}]
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_remount2.jpg|//​Po nahrání konfiguračního souboru fd0.cfg do adresáře **\unicard\** na Unicard a provedení příkazu **REMOUNT** dojde k připojení mechaniky FD0 ([A]:) Lemmings.dsk//​}}]
 +</​WRAP>​
 +==== Příkazy s dvěma parametry: ====
 +<WRAP info round box>
 +=== READ <​src_file>​ <​dst_file>​ ===
 +Přenese soubor //<​src_file>//​ (název souboru může obsahovat cestu) z SD karty v Unicard na PC do souboru <​dst_file>​ (název souboru může obsahovat cestu). Otevře soubor na SD kartě pro čtení, pošle v binárním tvaru jako DWORD jeho velikost a za velikostí obsah souboru a výsledek operace:
 +  * **//​OK:​CLOSE 0x????????//​** úspěšné přenesení a uzavření souboru se zobrazením kontrolního součtu CRC32
 +  * **//​ERR:​READ <​src_file>//​** při čtení souboru došlo k chybě
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​načtení souboru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 read \unicard\mzfloader.cfg mzfloader.cfg
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending Read...
 +        READ \unicard\mzfloader.cfg
 +        OK:READ \unicard\mzfloader.cfg
 +Receiving FSIZE: 0x00000015
 +Receiving Data
 +        OK:CLOSE 0x0311000b
 +
 +*************************
 +* Size:            21 B *
 +* Time:          0.00 s *
 +* Speed: ​      1.#J Bps *
 +*************************
 +
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​chyba při čtení souboru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 read qd.cfg qd.cfg
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending Read...
 +        READ qd.cfg
 +Error USARTshell->​READ:​ ERR:READ qd.cfg
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +=== NEW <​src_file>​ <​dst_file>​ ===
 +Přenese soubor //<​src_file>//​ (názvy souborů mohou obsahovat cestu) z PC na SD kartu v Unicard //<​dst_file>//​ - po úspěšném otevření nového souboru pro zápis //<​dst_file>//​ přejde vstup USARTShellu do binárního režimu, ve kterém očekává jako DWORD velikost souboru a za velikostí jeho obsah. Po ukončení činnosti oznámí výsledek operace:
 +  * //**OK:NEW <​dst_file>​**//​ soubor byl úspěšně přenesen
 +  * //​**ERR:​WRITE**//​ při zápisu došlo k chybě
 +  * //​**ERR:​DATA_TIMEOUT**//​ déle než 2 sekundy nepřišla žádná data, Unicard soubor uzavře a přejde zpět do příkazového režimu
 +  * //**ERR:NEW <​dst_file>​**//​ soubor již existuje
 +
 +</​WRAP>​
 +<WRAP round important>​\\ Příkaz //**NEW**// lze použít pouze pro založení nového souboru, v případe pokusu o přepsání již existujícího souboru zahlásí chybu.</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​soubor byl úspěšně přenesen</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 new Flappy_A.mzq Flappy_A.mzq
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending New...
 +        NEW Flappy_A.mzq
 +        OK:NEW Flappy_A.mzq
 +Sending FSIZE: 0x0000f01f
 +        OK:SIZE 0x0000f01f
 +Sending Data....................................................................
 +.....................................................
 +        OK:CLOSE 0xc7138ef3
 +
 +*************************
 +* Size:         61471 B *
 +* Time:         12.33 s *
 +* Speed: ​   4987.10 Bps *
 +*************************
 +
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​pokus o přepsání již existujícího souboru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 new unicard800.app unicard.app
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending New...
 +        NEW unicard.app
 +Error USARTshell->​OPEN/​NEW:​ ERR:NEW unicard.app
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​pokus o přenos neexistujícího souboru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 new CosmicCruiser3.mzt CosmicCruiser3.mzt
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Could not open src file: No such file or directory
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_new1.jpg|//​Před nakopírováním nového souboru mgr1500.mzf//​}}]
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_new2.jpg|//​Po nakopírování nového souboru mgr1500.mzf//​}}]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP info round box>
 +=== OPEN <​src_file>​ <​dst_file>​ ===
 +Příkaz funguje stejně, jako příkaz //NEW// s tím rozdílem, že přenese soubor <​src_file>​ i pokud cílový soubor <​dst_file>​ existuje a přepíše jeho obsah. Po ukončení činnosti oznámí výsledek operace:
 +  * //**OK:OPEN <​dst_file>​**//​ soubor byl úspěšně přenesen
 +  * //​**ERR:​WRITE**//​ při zápisu došlo k chybě
 +  * //​**ERR:​DATA_TIMEOUT**//​ déle než 2 sekundy nepřišla žádná data, Unicard soubor uzavře a přejde zpět do příkazového režimu
 +
 +</​WRAP>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 open mgr1500.mzf \unicard\mgr1500.mzf
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending Open...
 +        OPEN \unicard\mgr1500.mzf
 +        OK:OPEN \unicard\mgr1500.mzf
 +Sending FSIZE: 0x00001be2
 +        OK:SIZE 0x00001be2
 +Sending Data..............
 +        OK:CLOSE 0xb682acd8
 +
 +*************************
 +* Size:          7138 B *
 +* Time:          1.45 s *
 +* Speed: ​   4936.38 Bps *
 +*************************
 +
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_open1.jpg|//​Před přepsáním souboru unicard.app s velikostí 190720b souborem se stejným názvem a velkostí 198988b//​}}]
 +  * [{{:​unicard:​uus:​unicarduus_open2.jpg|//​Po přepsání souboru unicard.app s velikostí 190720b souborem se stejným názvem a velkostí 198988b//​}}]
 +</​WRAP>​
 +==== Příkazy s proměnným počtem parametrů: ====
 +<WRAP info round box>
 +=== FILELIST (volitelně <​path>​) ===
 +Vypíše obsah adresáře //<​path>//,​ pokud je spuštěný bez parametru <​path>,​ dosadí si za něj "​\"​ (root SD karty) a zobrazí výsledek operace:
 +  * //​**OK:​FILELIST <​path>​**//​ adresář byl úspěšně otevřen, následuje seznam souborů a na konci seznamu souborů //​**OK:​FILELIST_DONE**//​
 +  * //​**ERR:​FILELIST <​path>​**//​ adresář se nepodařilo otevřít (např. pokud adresář neexistuje)
 +  * //​**ERR:​READDIR**//​ při načítání jednotlivých položek adresáře došlo k chybě
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​bez parametru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 filelist
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending FILELIST...
 +        FILELIST \
 +        OK:FILELIST \
 +
 +        TESTMKDIR/
 +        unicard/
 +        mgr800.mzf ​                            8462
 +        unicard.app ​                         190720
 +
 +        OK:​FILELIST_DONE
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​existující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 filelist \unicard
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending FILELIST...
 +        FILELIST \unicard
 +        OK:FILELIST \unicard
 +
 +        mzfloader.cfg ​                           21
 +        QDisk-BASIC800.mzq ​                   61471
 +        mgr800.mzf ​                            8462
 +        ramdisc_sromloader.mzr ​             1048576
 +        ramdisc1.mzr ​                       1048576
 +        mzfloader1.mzq ​                       52868
 +        qd.cfg ​                                  31
 +        ramdisc.cfg ​                             21
 +        network.cfg ​                             41
 +        mz1r23.rom ​                          ​131072
 +        mz1r24.rom ​                          ​262144
 +        READDIRTEST1/​
 +        READDIRTEST2/​
 +        READDIRTEST3/​
 +
 +        OK:​FILELIST_DONE
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​neexistující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 filelist wrongdir
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending FILELIST...
 +        FILELIST wrongdir
 +Error USARTshell->​FILELIST:​ ERR:​FILELIST wrongdir
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​bez parametru (root) s chybou čtení</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 filelist
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending FILELIST...
 +        FILELIST \
 +        OK:FILELIST \
 +
 +        TESTMKDIR/
 +Error USARTshell->​FILELIST1:​ ERR:READDIR
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +=== READDIR (volitelně <​path>​) ===
 +Vypíše obsah adresáře //<​path>//​ v rozšířeném formátu. Pokud je spuštěný bez parametru <​path>,​ dosadí si za něj "​\"​ (root SD karty) a zobrazí výsledek operace:
 +  * //​**OK:​READDIR <​path>​**//​ adresář byl úspěšně otevřen, následuje seznam souborů a na konci seznamu souborů //​**OK:​READDIR_DONE**//​
 +  * //​**ERR:​READDIR <​path>​**//​ adresář se nepodařilo otevřít (např. pokud adresář neexistuje)
 +  * //​**ERR:​READDIR**//​ při načítání jednotlivých položek adresáře došlo k chybě
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​bez parametru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 readdir
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending READDIR...
 +        READDIR \
 +        OK:READDIR \
 +
 +[DIR]            TESTMKDIR ​                                            ​01-01-2017 ​ 00:00:00
 +[DIR]            unicard ​                                              ​11-13-2017 ​ 21:28:26
 +[ARC]            mgr800.mzf ​                              8.26 kB      11-02-2018 ​ 12:42:38
 +[ARC]            unicard.app ​                           122.25 kB      29-15-2017 ​ 22:11:08
 +
 +        OK:​READDIR_DONE
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​existující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 readdir \unicard
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending READDIR...
 +        READDIR \unicard
 +        OK:READDIR \unicard
 +
 +[ARC]            mzfloader.cfg ​                             21  B      11-13-2017 ​ 21:30:10
 +[ARC]            QDisk-BASIC800.mzq ​                   4096.00 MB      04-01-2018 ​ 17:01:02
 +[ARC]            mgr800.mzf ​                              8.26 kB      11-02-2018 ​ 13:42:38
 +[ARC]            ramdisc_sromloader.mzr ​                  1.00 MB      27-08-2017 ​ 00:58:28
 +[ARC]            ramdisc1.mzr ​                            1.00 MB      27-08-2017 ​ 00:58:28
 +[ARC]            mzfloader1.mzq ​                       4095.99 MB      24-14-2016 ​ 23:39:16
 +[ARC]            qd.cfg ​                                    ​31 ​ B      13-13-2017 ​ 10:09:26
 +[ARC]            ramdisc.cfg ​                               21  B      13-13-2017 ​ 10:10:02
 +[ARC]            network.cfg ​                               41  B      18-15-2017 ​ 22:19:22
 +[ARC]            mz1r23.rom ​                            ​128.00 kB      30-04-2014 ​ 15:36:34
 +[ARC]            mz1r24.rom ​                            ​256.00 kB      09-02-2003 ​ 15:26:56
 +[DIR]            READDIRTEST1 ​                                         01-01-2017 ​ 00:00:00
 +[DIR]            READDIRTEST2 ​                                         01-01-2017 ​ 00:00:00
 +[DIR]            READDIRTEST3 ​                                         01-01-2017 ​ 00:00:00
 +
 +        OK:​READDIR_DONE
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​neexistující adresář jako parametr</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 readdir wrongdir
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending READDIR...
 +        READDIR wrongdir
 +Error USARTshell->​READDIR:​ ERR:READDIR wrongdir
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​bez parametru (root) s chybou čtení</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 readdir
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending READDIR...
 +        READDIR \
 +        OK:READDIR \
 +
 +[DIR]            TESTMKDIR ​                                            ​01-01-2017 ​ 00:00:00
 +Error USARTshell->​FILELIST1:​ ERR:READDIR
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +----
 +<WRAP info round box>
 +=== DATE (volitelně <​rrrr-mm-dd hh:​mm:​ss>​) ===
 +Pokud se spustí bez parametru, vypíše aktuální datum a čas nastavený v Unicard. Při spuštění s parametrem ve tvaru **//<​rrrr-mm-dd hh:​mm:​ss>//​** nastaví v Unicard datum a čas na uvedené hodnoty. Při zadání parametru v nesprávném tvaru se vypíše chyba se zobrazením správného formátu parametru.
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​bez parametru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 date
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending DATE...
 +        DATE
 +        OK:DATE 2018-08-03 13:48:51
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​správný tvar parametru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 date 2018-08-03 13:47:00
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +Sending DATE...
 +        DATE 2018-08-03 13:47:00
 +        OK:DATE 2018-08-03 13:47:00
 +
 +c:\>
 +</​code>​
 +<color black/#​d1d7df>​chybný tvar parametru</​color>​
 +<​code>​
 +c:​\>​UniUSARTShell COM11 date wrongdate
 +Unicard USART shell                                      PC build 2018-07-22.20
 +Sending Reset...
 +        OK:RESET
 +
 +Error, usage: USARTshell <​device>​ date
 +              USARTshell <​device>​ date YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 +
 +c:​\></​code>​
unicard/uniusartshell.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)