Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


unicard:unimanager

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

unicard:unimanager [2018/10/14 22:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Unicard Manager ======
 +----
 +===== O programu =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +
 +<​tab>​Unicard manager je program pro počítače SHARP MZ-700, MZ-800 a MZ-1500. Využívá jedno z komunikačních rozhraní Unicard [[unicard:​z15mzfrepo|MZFREPO]] a s jeho pomocí realizuje následující funkce pro spolupráci s Unicard:
 +  * procházení obsahu SD karty
 +  * spouštění programů z SD karty (MZF, MZT)
 +  * připojení a odpojení obrazů emulovaných periferií (FD, QD, RAM, EMM)
 +  * restart počítače
 +
 +Pro každý z výše uvedených počítačů je program jiný, byť zdrojové kódy jsou zčásti společné, proto je potřeba použít na dané platformě správnou verzi Unicard manageru.
 +
 +Program se spouští obvykle automaticky přes [[unicard:​mzfloader|MZFloader]].
 +----
 +===== Hlavní obrazovka =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +
 +<​tab>​Po spuštění programu se objeví hlavní obrazovka. Vidíme na ní seznam souborů a adresářů na SD kartě vložené do Unicard.
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_800.png|Hlavní obrazovka Unicard Manageru MZ-800.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_1500.png|Hlavní obrazovka Unicard Manageru MZ-1500.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_700.jpg|Hlavní obrazovka Unicard Manageru MZ-700.}}]
 +</​WRAP>​
 +==== Procházení složek a souborů na SD kartě ====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +
 + Pro pohyb po souborech a adresářích slouží následující klávesy:
 +<WRAP group>
 +<WRAP thirds column>
 +↑\\
 +↓\\
 +←\\
 +→\\
 +↲\\
 +↲\\
 +</​WRAP>​
 +<WRAP thirds column>
 +šipka vzhůru\\
 +šipka dolů\\
 +šipka vlevo\\
 +šipka vpravo\\
 +Enter na adresáři\\
 +Enter na nadřazené složce (**../**)\\
 +</​WRAP>​
 +<WRAP thirds column>
 +- pohyb o soubor nebo adresář nahoru\\
 +- pohyb o soubor nebo adresář dolů\\
 +- rychlý posun nahoru\\
 +- rychlý posun dolů\\
 +- otevře aktuálně vybraný adresář\\
 +- přechod o úroveň výš do nadřazeného adresáře
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +----
 +==== Spouštění programů ====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Pokud vybereme soubor s příponou **MZF**, **MZT** nebo **M12** zobrazí se dotaz **Y/​N/​ESC**,​ jestli chceme skutečně tento soubor spustit. Pokud na dotaz odpovíme ano stiskem klávesy **Y**, dojde ke spuštění programu.
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_run1.png|Klávesou **ENTER** na souboru s příponou **MZF**, **MZT** a **M12** spouštíme program.}}]
 +</​WRAP>​
 +<​tab>​Při spouštění souborů s příponou MZF je v dotazu na spuštění u MZ-800 navíc kromě **Y/​N/​ESC**,​ nabídnuto ještě stisknutí klávesy **J** pro zapnutí podpory japonské znakové sady. Ta je potřeba pro spouštění japonských programů pro MZ-700 (her, dem), které ji předpokládají pro správné zobrazování.
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_run2.png|Hra EUGEA spuštěná bez podpory japonské znakové sady.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_run3.png|Hra EUGEA spuštěná s podporou japonské znakové sady.}}]
 +</​WRAP>​
 +==== Připojení obrazu emulované periferie ====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Pomocí Unicard manageru můžeme připojovat soubory obrazů emulovaných periferií. Stačí, když vybereme požadovaný soubor a stiskneme klávesu **ENTER**. Unicard manager vytvoří v adresáři **\unicard** konfigurační soubor pro emulovanou periferii a zapíše do něj cestu a název souboru s vybraným obrazem. Pro aktivaci emulované periferie musíme vypnout a zapnout počítač. Každá emulovaná periferie má pevně danou příponu souboru, na jejímž základě určí Unicard manager typ emulované periferie a název konfiguračního souboru:
 +<WRAP group>
 +<WRAP thirds column>
 +**Přípona**\\
 +dsk\\
 +mzq\\
 +mzr\\
 +mze\\
 +</​WRAP>​
 +<WRAP thirds column>
 +**Konfigurační soubor**\\
 +fd<​0..3>​.cfg\\
 +qd.cfg\\
 +ramdisc.cfg\\
 +emm.cfg\\
 +</​WRAP>​
 +<WRAP thirds column>
 +**Emulovaná periferie**\\
 +- disketa\\
 +- Quick disk\\
 +- RAM disk\\
 +- EMM disk\\
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +----
 +Připojení souboru s obrazem pro emulovanou periferii a návaznost na příslušný konfigurační soubor\\
 +\\
 +<color black/#​d1d7df>​Bez emulovaných periferií</​color>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mno.png|V adresáři **\unicard** neexistuje žádný konfigurační soubor pro emulované periferie, nic není emulováno. Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy **U**.}}]
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​FD<​0..3></​color>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mfd1.png|Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii FD<​0..3>​ soubor **fd<​0..3>​.cfg** v adresáři **\unicard** neexistuje.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mfd2.png|Vybereme soubor s obrazem pro disketovou jednotku se správnou příponou **BASIC_2Z046_with_DEMO.DSK** a stiskneme klávesu **ENTER**. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu diskety stiskem klávesy **A**..**D** podle požadovaného čísla emulované disketové mechaniky se připojí vybraný soubor obrazu jako disketa.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mfd3.png|Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy **U**.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mfd4.png|Unicard manager vytvořil v adresáři **\unicard** konfigurační soubor **fd<​0..3>​.cfg** s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.}}]
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​Quick disk</​color>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mfd1.png|Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii Quick disk soubor **qd.cfg** v adresáři **\unicard** neexistuje.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mqd2.png|Vybereme soubor s obrazem pro Quick disk se správnou příponou **qdtestbas.mzq** a stiskneme klávesu **ENTER**. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu Quick disku stiskem klávesy **Y** se připojí vybraný soubor obrazu jako Quick disk.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mqd3.png|Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy **U**.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mqd4.png|Unicard manager vytvořil v adresáři **\unicard** konfigurační soubor **qd.cfg** s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.}}]
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​RAM disk</​color>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mfd1.png|Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii RAM disk soubor **ramdisc.cfg** v adresáři **\unicard** neexistuje.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mrd2.png|Vybereme soubor s obrazem pro RAM disk se správnou příponou **ramdisc.mzr** a stiskneme klávesu **ENTER**. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu RAM disku stiskem klávesy **Y** se připojí vybraný soubor obrazu jako RAM disk.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mrd3.png|Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy **U**.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mrd4.png|Unicard manager vytvořil v adresáři **\unicard** konfigurační soubor **ramdisc.cfg** s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.}}]
 +</​WRAP>​
 +<color black/#​d1d7df>​EMM disk</​color>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_mfd1.png|Před připojením souboru s obrazem pro emulovanou periferii EMM disk soubor **emm.cfg** v adresáři **\unicard** neexistuje.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_med2.png|Vybereme soubor s obrazem pro EMM disk se správnou příponou **emm1.mze** a stiskneme klávesu **ENTER**. Zobrazí se potvrzovací dialog. Po odsouhlasení požadavku na připojení obrazu EMM disku stiskem klávesy **Y** se připojí vybraný soubor obrazu jako EMM disk.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_med3.png|Toto můžeme ověřit zobrazením emulovaných periferií a připojených obrazů stiskem klávesy **U**.}}]
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_med4.png|Unicard manager vytvořil v adresáři **\unicard** konfigurační soubor **emm.cfg** s cestou a názvem námi vybraného souboru s obrazem.}}]
 +</​WRAP>​
 +===== Umount =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +
 +<​tab>​Unicard manager umožňuje snadné odpojení obrazů emulovaných periferií. Stiskem klávesy **U** vyvoláme nabídku, pomocí které můžeme emulaci libovolné periferie zrušit. Každé periferii odpovídá jedno písmeno. Po stisku odpovídající klávesy Unicard manager odpojí obraz emulované periferie a současně smaže příslušný konfigurační soubor.
 +<WRAP group>
 +<WRAP thirds column>
 +**Klávesa**\\
 +A\\
 +B\\
 +C\\
 +D\\
 +R\\
 +Q\\
 +M\\
 +</​WRAP>​
 +<WRAP thirds column>
 +**Konfigurační soubor**\\
 +fd0.cfg\\
 +fd1.cfg\\
 +fd2.cfg\\
 +fd3.cfg\\
 +ramdisc.cfg\\
 +qd.cfg\\
 +emm.cfg\\
 +</​WRAP>​
 +<WRAP thirds column>
 +**Emulovaná periferie**\\
 +- disketa FD0:\\
 +- disketa FD1:\\
 +- disketa FD2:\\
 +- disketa FD3:\\
 +- Quick disk\\
 +- RAM disk\\
 +- EMM disk\\
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +----
 +Odpojení souboru s obrazem pro emulovanou periferi a návaznost na příslušný konfigurační soubor\\
 +\\
 +<color black/#​d1d7df>​Postupné odpojování souborů s obrazy emulovaných periferií</​color>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_uall.gif|Na animovaném obrázku vidíme postupné odpojování emulovaných periferií a mazání odpovídajících konfiguračních souborů.}}]
 +</​WRAP>​
 +===== Info =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +
 +<​tab>​Po stisku klávesy **I** zobrazí Unicard manager informace o verzi Unicard manageru, verzi firmware a seznam autorů.
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_info.png|Informace o programu Unicard manager.}}]
 +</​WRAP>​
 +===== Help  =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +
 +<​tab>​Po stisku klávesy **H** zobrazí Unicard manager nápovědu.
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_help.png|Nápověda k programu Unicard manager.}}]
 +</​WRAP>​
 +===== Reboot ​ =====
 +|< 100% >|
 +|| @red: |
 +<​tab>​Po stisku klávesy **R** zobrazí Unicard manager potvrzovací dialog po jehož odsouhlasení provede restart počítače.
 +<WRAP tabs>
 +  * [{{:​unicard:​unimanager:​unicardmgr_reboot.png|Potvrzovací dialog pro restart počítače.}}]
 +</​WRAP>​
  
unicard/unimanager.txt · Poslední úprava: 2018/10/14 22:48 (upraveno mimo DokuWiki)